İletişim +90 312 284 34 18

Kardaş Kömeği (Yardımı) ve Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi, 2000

₺12.00 ₺7.20
  • Yazar: Betül ASLAN
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751613124
  • Barkod : 9789751613127
  • Fiziksel Özellikleri : 16,5 x 23,8 cm

  • Ürün Barkodu


ÖNSÖZ
KISALTMALAR
GİRİŞ

I. BÖLÜM

AZERBAYCAN TÜRKLERİNDE MİLLÎ UYANIŞ, TÜRKİYE İLE İLK MÜNASEBETLER VE BAKU MÜSLÜMAN CEMİYET-İ HAYRİYESİ`NİN KURULUŞU
- Azerbaycan Türklerinde Millî Uyanış
- Çarlık Rusyası`nın Azerbaycan`ı İşgali
- Rus Çarlık İdaresinde Azerbaycan ve Rusya`nın Sömürgeci Siyaseti
- Azerbaycan Türkleri Arasında İlk Aydınlanma Hareketleri
- 1905 Rus İhtilâlinin Azerbaycan`daki Etkileri
- 1905 İhtilâli ve Azerbaycan
- Azerbaycan`da Türk-Ermeni Çatışması
- Difai Teşkilâtının Kurulması
- Azerbaycan`da 1905 Sonrası Siyasî, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler
- Azerbaycan Türklerinin XX. Yüzyıl Başlarında Türkiye ile İlişkileri
- Azerbaycan Türklerinin Trablusgarp ve Balkan Savaşları Münasebetiyle Türkiye`ye Yaptıkları İlk Yardımlar

BAKU MÜSLÜMAN CEMİYET-İ HAYRİYESİ
- Baku Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi`nin Kuruluşu ve Amacı
- Baku Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi`nin İdarî Yapısı ve Kurucuları
- Kuruluşundan I.Dünya Savaşı`na Kadar Cemiyet-i Hayriye`nin Çalışmaları
- Baku Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi`nin Türkiye ile İlk İlişkileri

II. BÖLÜM

I. DÜNYA SAVAŞI`NDA AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN KAFKAS CEPHESİ SAVAŞLARINDAN ZARAR GÖREN ANADOLU TÜRKLERİNE "KARDAŞ KÖMEĞİ (YARDIMI)" VE BAKU MÜSLÜMAN CEMİYET-İ HAYRİYESİ
- Birinci Dünya Savaşında Azerbaycan
- Kafkas Cephesi`nde Osmanlı-Rus Savaşları ve Müslüman Halkın Maruz Kaldığı Mezâlimler
- Kafkas Cephesi Savaşlarında Müslüman-Türk Halkın Felaketlere Uğraması Karşısında Azerbaycan Türkleri
- Kafkas Cephesi Savaşlarında Zarar Gören Müslüman-Türklere Azerbaycan Türklerinin "Kardaş Kömeği" ve Baku Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi
- Rus Hükümeti`nden Yardım İçin İzin Alınması ve İlk Yardım Çalışmaları
- "Kardaş Kömeği" "Şiarı"nın (Slogan) Ortaya Çıkışı ve Kardaş Kömeği Gazetesi
- "Kardaş Kömeği" Günlerinde Harpzede Müslümanlar için Toplanan Yardımlar
- Dinî Bayram ve Günler Münasebetiyle Harpzede Müslümanlar İçin Toplanan Yardımlar
- Harpzede ve Kaçkın Müslümanlara Devlet Yardımının Sağlanması
- Kardaş Kömeği Mecmuası
- Baku Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi`nin Kafkas Cephesi`nde Savaştan Zarar Gören Müslümanlara Yardım Etmek Üzere Görevlendirdiği Baş Temsilcisi (Baş Kömekçi)
Dr. Hüsrev Paşa Bey Sultanov
- Kardaş Kömeği`nin Merkezi "İsmailiye Binası"
- Kafkas Cephesi Savaşlarında Kimsesiz ve Yetim Kalan Müslüman Türk Çocuklarına Azerbaycan Türklerinin Yardımları ve Baku Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi
- Yetim Müslüman Çocuklar İçin Sığınacaklar (Yetimevleri) Açılması
- Savaş Bölgelerinde Sahipsiz Kalmış Müslüman Yetim Çocukların Toplanması
- Sığınacaklarda Müslüman Yetim Çocuklarının Bakımı ve İhtiyaçlarının Karşılanması
- Türk Harp Esirlerine Azerbaycan Türklerinin Yardımları ve Baku Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi
- Rusya`daki Türk Esirlerinin Durumu ve Azerbaycan
- Türklerinin 1917 Yılına Kadar Yaptığı Yardım Çalışmaları
- Nargin Adası`ndan Türk Harp Esirlerinin Kaçırılması
- 1917 `den Sonra Türk Esirleri İçin Yapılan Yardımlar
- "Kardaş Kömeği" Çalışmalarına Katılan Diğer Cemiyetler ve Faaliyetleri
- Baku Müslüman İnâs (Kadınlar) Cemiyet-i Hayriyesi
- Kafkas Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi
- Gence Millî Müslüman Komitesi ve Gence Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi
- Necat Cemiyeti
- Neşr-i Maarif Cemiyeti
- Safa Cemiyeti
- Erivan Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi

III. BÖLÜM

I. DÜNYA SAVAŞI`NDA RUS İŞGALİNDEKİ BÖLGELERDE MÜSLÜMAN-TÜRK AHALİYE AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN
"KARDAŞ KÖMEĞİ" VE BAKU MÜSLÜMAN CEMİYET-İ HAYRİYESİ
- Kars ve Çevresinde Yapılan Yardım Faaliyetleri
- Rus Çarlık İdaresinde Kars ve Azerbaycan Türkleri
- Dünya Savaşı Esnasında Kars Bölgesi Türklerinin Felakete Uğraması Karşısında Azerbaycan Türklerinin Başlattığı Yardım Faaliyetleri
- Baku Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi Temsilcilerinin Kars`a Gelişi ve İlk Yardımlar
- Baku Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi`nin Kars Bölgesinde Türk Ahalinin Haklarım Korumak İçin Yaptığı Faaliyetler
- Baku Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi`nin Kars Bölgesi Türklerini Teşkilâtlandırma Çalışmaları
- "Kardaş Kömeği" Karşısında Karslı Türklerin Minnet ve Şükran Duygularını Dile Getirmeleri
- Ardahan`da Yapılan Yardım Faaliyetleri
- Kağızman`da Yapılan Yardım Faaliyetleri
- Oltu`da Yapılan Yardım Faaliyetleri
- Battum Bölgesi ve Çevresinde Yapılan Yardım Çalışmaları
- Baku Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi Yardım Heyeti`nin Bölgeye Gelişi ve Yapılan Yardım Çalışmaları
- Müslüman Sahipsiz ve Yetim Çocukların Toplanması ve Sığınacaklar Açılması
- Müslüman Ahalinin Haklarının Savunulması İçin Yapılan Çalışmalar
- Erivan Bölgesinde Yapılan Yardım Faaliyetleri
- Erzurum`da Yapılan Yardım Faaliyetleri
- Hasankale`de Yapılan Yardım Faaliyetleri
- Hınıs`ta Yapılan Yardım Faaliyetleri
- İspir`de Yapılan Yardım Faaliyetleri
- Van, Erciş, Muş, Diyadin, Bayezid ve Çevre Yerlerde Yapılan Yardım Faaliyetleri
- Trabzon ve Çevresinde Yapılan Yardım Faaliyetleri
- Erzincan ve Çevresinde Yapılan Yardım Faaliyetleri

SONUÇ
EKLER
FOTOĞRAFLAR VE RESİMLER
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN