İletişim +90 312 284 34 18

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Hayatı ve Şiir Sanatı, 2000

₺12.00 ₺7.20
  • Yazar: Arif YILMAZ
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751613671
  • Barkod : 9789751613677
  • Fiziksel Özellikleri : 24 x 16,5 cm

  • Ürün Barkodu

KISALTMALAR
SÖZ BAŞI

GİRİŞ
- Destan Kavramı Ve Türk Edebiyatında Destan Yazma Geleneği

BİRİNCİ BÖLÜM
NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU
SOYU
HUSUSÎ HAYATI
- Doğumu ve Çocukluğu
- Tahsil Hayatı
- Evliliği ve Aile Çevresi

RESMÎ HAYATI
SON YILLARI VE ÖLÜMÜ
BEDEN YAPISI VE ŞAHSİYETİ
- Fizikî Yapısı
- Şahsiyeti

YETİŞTİĞİ KÜLTÜR MUHİTLERİ VE
ETKİLENDİĞİ ÜÇ KÜLTÜR KAYNAĞI
- Fikret Memişoğlu
- Nihal Atsız
- Arif Nihat Asya

EDEBÎ HAYATI VE FAALİYETİ
- Edebî Faaliyetleri İle İlgili Notlar
- Şiir Yazmaya Ne Zaman Başladı?
- Katıldığı Şiir Yarışmaları ve Aldığı Ödüller
- Süreli Yayın Faaliyetleri
- İdaresinde Bulunduğu Dernekler
- Eserleri
- Kitap Haline Gelen Şiirleri
- Alperenler Destanı
- Boğaç Han Destanı
- Bozkurtların Destanı
- Bozkurtların Ruhu
- Destanlar Burcu
- Destanlarda Uyanmak
- Gençosman Destanı
- Kopuzdan Ezgiler
- Kürşad İhtilali Destanı
- Malazgirt Destanı
- Salur Kazan Destanı
- Son Çalışmaları

İKİNCİ BÖLÜM
NİYAZİ YILDIRIM GENCOSMANOĞLU`NUN ŞİİRİNDE AHENK VE FORM UNSURLARI
A. AHENK
- Ritim ve Armoni
- Ritim
- Vezinler
- Kafiye ve Redif
- Armoni
- Aliterasyon
- Asonans

B. DESTANI SÖYLEYİŞTE AHENGİ SAĞLAYAN DİĞER UNSURLAR
a. TEKRARLAR
- Kelimelerin Tekrarı
- Aynı Kelimenin Tekrarı
- Anlamca 2. Eklerin Tekrarı
- Kafiyenin Şiir İçerisinde Tekrarı
- Değişik Eklerin Tekrarı

KELİME ve HECE VURGUSU

NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU`NUN ŞİİRİNDE KULLANILAN NAZIM FORMLARI
- Gelenekli Formlar
- Halk Şiirinden Alman Formlar
- Divan Şiirinden Geliştirilen Formlar
- Yeni Türk Şiirinden Alınan Formlar
- Şairin Serbestçe Kullandığı Formlar
- Düzenli Olanlar
- Beyit Nazım Birimi İle Yazılmış Olanlar
- Üç Mısralı Bentlerden Oluşanlar
- Kıt`a Nazım Birimi İle Yazılmış Olanlar
- Beş Mısralı Bentlerden Oluşanlar
- Belli Bir Vezin Kalıbıyla Yazılan, Ancak Kafiye
- Düzeni Serbest Olanlar
- Tamamen Serbest Olanlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU`NUN ŞİİRİNDE BEDİÎ TEFEKKÜR UNSURLARINDAN TARİH ŞUURU
A. Asya Türklüğü Devri (İslamiyet Öncesi)
- Asya Türklüğü Tarihi ve Tarihî Vak`aya Yaklaşımı
- Tarihî Şahsiyetler
B. Selçuklu Dönemi
- Tarihî Hadiseler
- Tarihî Şahsiyetler
- Dinî Şahsiyetler
- Siyasî Şahsiyetler
- Fikrî-Edebî Şahsiyetler
- Kahramanlar

Osmanlı Dönemi
- Devletin Kuruluşu
- Dinî Şahsiyetler
- Birbirine Yakın Kelimelerin Tekrarı
- Siyasî Şahsiyetler
- Yükselme
- Dinî Şahsiyetler
- Siyasî Şahsiyetler
- Fikrî-Edebî Şahsiyetler
- Duraklama Dönemi
- Siyasî Şahsiyetler
- Kahramanlar

Cumhuriyet Dönemi
- Millî Mücadele
- Atatürk
- Diğer Kişiler
- Yaşadığı Dönemin Kişileri
- Siyasî Şahsiyetler
- Edebî Şahsiyetler
- Ülkücü Gençler
- Diğerleri

SONUÇ VE TOPLU DEĞERLENDİRME
- Gençosmanoğlu`nun Şiirlerinde Geçen Şahıslar İndeksi

KAYNAKÇA
EK: Belgeler ve Fotoğraflar