İletişim +90 312 284 34 18

Tâkiyuddin`de Matematik ve Astronomi, 2000

₺14.00 ₺8.40
  • Yazar: Remzi DEMİR
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751612993
  • Barkod : 9799751612990
  • Fiziksel Özellikleri : 23,5 x 16 cm

  • Ürün Barkodu

- ÖNSÖZ
- GİRİŞ
- CERÎDETÜ`D-DÜRER`İN NÜSHALARI
- CERÎDETÜ`D-DÜRER VE HARÎDETÜ`L-FİKER`İN ARİTMETİK, ASTRONOMİ ve ASTROLOJİ AÇISINDAN BİLİM TARİHİNDEKİ YERİ ve ÖNEMİ
- ARİTMETİK
- ONDALIK KESİRLER
- TAKÎYÜDDÎN`DEN ÖNCE ONDALIK KESİRLER
- TAKÎYÜDDÎN`DE ONDALIK KESİRLER ve ONUN ONDALIK KESİRLERİ TRİGONOMETRİ ve ASTRONOMİYE UYGULAMASI
- BATI`DA ONDALIK KESİR FİKRİNİN GELİŞMİNE UMÛMÎ BİR BAKIŞ VE SİMON STEVİN TAKÎYÜDDÎN TARAFINDAN KULLANILAN RAKAMLAR VE İŞLEM YÖNTEMİ
- ASTRONOMİ
- ASTROLOJİ
- SONUÇ
- TERCÜME
- KAYNAKÇA
- SÖZLÜK