İletişim +90 312 284 34 18

Klâsikler Tartışması, 1998

₺18.00 ₺10.80
  • Yazar: Ramazan KAPLAN
  • Basım Yılı: 1998
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751610788
  • Barkod : 9789751610782
  • Fiziksel Özellikleri : 16 x 24 cm

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

GİRİŞ

KLÂSİKLER TARTIŞMASINDA İLK ADIM

KAVRAMLA İLGİLİ PROBLEMLER
- Kavram Olarak Klâsik
- Klâsik Eser
- Dünya Edebiyatında Klâsikler
- Klâsik Dönem Meselesi

KLÂSİKLERİN TAKLİDİ

KLÂSİKLERİN ÇEVİRİSİ
- Çeviriye Duyulan İhtiyaç
- Çevirideki Güçlükler
- Çeviride Tutulacak Yol

SONUÇ

METİNLER
- Müsâbaka-i Kalemiyye îkrâm-ı Aklâm
- İkrâm-ı Aklâm
- Klâsikler Meselesi
- Klâsikler
- Klâsikler Meselesinin Verdiği Bir Fikr-i Edebî (Mâzî)
- Ahmed Midhat Efendi Hazretlerine Arîzadır
- Saîd Beyefendi Hazretlerine Cevâb
- Bahâdır-ı Meydân-ı Marifet Atûfetlü Ahmed Midhat Efendi Hazretlerine Arîza-i Cevâbiyye

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN