İletişim +90 312 284 34 18

Suriye'deki Türk-İslâm Dönemi Eserleri Sulan II. Abdülhamid Albümü Fotoğraflarıyla Dünden Bugüne Suriye'deki Eserler, 2023

₺885.00 ₺752.25
  • Yazar: Prof. Dr. Ali BORAN
  • Basım Yılı: 2023
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-17-5760-9
  • Barkod : 9789751757609
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Suriye’de Hz. Şit, Hz. Yûşa, Hz. Zekeriyya ve Hz. Yahya Peygamberler; Hz. Peygamber’in Seyfullah unvanı verdiği meşhur kumandan Hz. Halid bin Velid, Hz. Hüseyin, Hz. Bilâl-i Habeşi ve diğer sahabeler; Haçlılara aman vermeyen ve İslâm’ın bayraktarı olan devlet başkanları Nureddin Zengi ve Selahaddin Eyyûbi ile Osmanlı Sultanı Vahdeddin; Osmanlının bölgeyi fethedeceğini asırlar öncesinden müjdeleyen Muhiddin İbn-i Arabi, İmam Nevevi, Şeyh Ebubekr Vefâî, Sa’deddin el-Cebâvî, Şeyh Mağribi gibi medeniyet tarihinin büyük değerleri medfundur. Bu beldeler, üç yıl Haleb Haleviyye Medresesinde, dört yıl da Şam medreselerinde eğitim gören başta Hz. Mevlâna olmak üzere pek çok örnek şahsiyetin yaşadığı yerdir. Tedmür / Palmyra, Şam, Haleb, Hama ve Humus şehirleri tarihi değerleriyle Suriye’nin geçmişten geleceğe açılan kapılarıdır.
Suriye hac ve ticaret yolu üzerindeki stratejik ve jeopolitik konumundan dolayı tarih boyunca büyük öneme sahip olmuştur. Hristiyan dünyası için Kudüs, Müslüman dünyası için Mekke – Medine ve Kudüs kutsal şehirlerdir ve bu şehirlere giden yol güzergâhlarının Suriye üzerinden geçmesi nedeniyle Suriye, hem Haçlılar hem Müslümanlar için büyük önem taşımaktadır. Hz. Ömer döneminde fethedilen Suriye’de sırasıyla Emevîler, Abbâsîler, Tolunoğulları, İhşidîler, Fatımîler, Büyük Selçuklu, Zengi, Eyyûbi, Memlükler ve Osmanlı hâkimiyetleri görülmektedir. Aramiler ve Emevilerin başkenti; Roma ve Bizans’ın doğudaki sınır bölgesi, Büyük Selçuklu, Zengi, Eyyûbi, Memluklü ve Osmanlı dönemlerinin tarım ve ticaret merkezidir. Başta Süleymaniye Külliyesi olmak üzere burada pek çok külliye ve eğitim yapısı inşa edilerek şehir mamur hale getirilmiştir. Osmanlının Hicaz Demir Yolu Projesi Şam’dan başlatılmış olup Hicaz Demir Yolu’nun başlangıç noktası ve genel müdürlük binası burada oluşturulmuştur.