İletişim +90 312 284 34 18

Türk Kültür Tarihine Bakışlar, 2020

₺36.00 ₺30.60
  • Yazar: Prof. Dr. Tuncer BAYKARA
  • Basım Yılı: 2020
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-17-4598-9
  • Barkod : 9789751745989
  • Fiziksel Özellikleri : Kitap

  • Ürün Barkodu

ÖN SÖZ
GİRİŞ
I.BÖLÜM : TÜRK İNSANI
A. Türk İnsanı
B. Türk’ün Temel Özellikleri
C. Türk’ün Tarih Sahnesine Çıkışı
D. Türk’ün Kısaca Siyasî Tarihi
II. BÖLÜM: TÜRK’ÜN YAŞADIĞI YER
A. Mekân - Coğrafya
B. Yaşama Yeri Tercihleri
C. Yerleşme (İskân) ve Şekilleri
III. BÖLÜM: BARINMA - TÜRK EVİ
A. Ev, Barınak
B. Evin Eşyası
C. Aydınlanma - Isınma
D. Vücudun Korunması: Giyim-Kuşam
E. Temizlik
IV. BÖLÜM: YEMEK-BESLENME
A. Yiyeceklerin Toplanması Ve Saklanması
B. Yemekler, Yiyecekler
C. Yemeğin Yenmesi
D. İçecekler
E. Tatlılar, Meyveler
V. BÖLÜM: EKONOMİK HAYAT - GEÇİM
A. Toplayıcılık-Avcılık
B. Gıda Üretimi
C. Eşya Üretimi
D. Ticâret
E. Ulaşım ve Haberleşme
VI. BÖLÜM: AİLE’DEN DEVLET’E ve TEŞKİLÂT
A. Türk Ailesi ve Sonrası
B. Devlet
C. Devlet Teşkilâtı
D. İhtiyaçların Karşılanması
VII. BÖLÜM: İNANÇ, DİNLENME, EĞLENCE, SPOR VE GÜZEL SANATLAR
A. İnanç ve Din
B. Dinlenme
C. Eğlence ve Toy
D. Spor=İdman
E. Güzel Sanatlar
SON SÖZLER