İletişim +90 312 284 34 18

Kitâbü Keşfi’l-Hümûm Ve’l- Kürab Fî Şerhi Âleti’t-Tarab İsimli Musiki Eseri, 2018

₺65.00 ₺39.00
  • Yazar: Mehmet TIRAŞCI
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe - Arapca
  • ISBN : 9789751635518
  • Barkod : 9789751635518
  • Fiziksel Özellikleri : 16X24 cm

  • Ürün Barkodu

Ön Söz
Kısaltmalar
Birinci Bölüm
Keşfu’l-Hümüm Hakkında
A. Eserin Fiziki Özellikleri Ve Yapısı
B. Keşfu’l-Hümüm Ne Zaman Ve Ne İçin Yazıldı
C. Keşfu’l-Hümüm’un İçeriği
D. Keşfu’l-Hümüm’un Kaynakları
E. Keşfu’l-Hümüm’da İsmi Gecen Şahıslar
1. Peygamberler
2. Sahabiler
3. Musikişinaslar, Şairler Ve Filozoflar
4. Yöneticiler
5. Din Adamları Ve Arifler
F. Keşfu’l-Hümüm Hakkında Bilinenler
İkinci Bölüm
Keşfu’l-Hümüm’da Musiki Felsefesi Ve Nazariyatı
A. KKeşfu’l-Hümüm’da Musiki Ve Felsefesi
1. Keşfu’l-Hümüm’a Etki Eden Felsefi Görüşler
2. Musiki Düşüncesi
3. Musiki Ve Astroloji
8 Mehmet Tıraşcı
4. Musiki Ve Şifa
B. Musiki Nazariyatı
1. Keşfu’l-Hümüm’da Ses Ve Perdeler
2. Perdeler Ve Şubeler
3.Cinsler
4. Makamlar
Üçüncü Bölum
Keşfu’l-Hümüm’da Calgılar
A. Genel Olarak Calgılar Ve Yapıları
1. Çalgılar
2. Çalgı Yapımı
B. Keşfu’l-Hümüm’da Zikredilen Calgılar
C. Keşfu’l-Hümüm’da Zikredilen Diğer Calgılar
Dördüncü Bölum
Keşfu’l-Hümüm’un Turkce Tercumesi
Beşinci Bölüm
Keşfu’l-Hümüm’un Orijinal Metni
Son Söz Ve Sonuç bibliyografya
İndeks

Tarih boyunca Türkler kendilerine has bir musiki evreni ve birikimi oluşturmuş, yetiştirdiği musikişinaslarla medeniyet tarihine mührünü vurmuştur. Bu minvalde Türkler tarafından kaleme alınan eserlerden biri de Mısır Türk Sultanlığı’nda Arapça olarak yazılmış “Kitâbü Keşfi'l-Hümûm ve'l-Kürab fî Şerhi Âleti't-Tarab” isimli kitaptır. Günümüze ulaşan tek nüshası Topkapı Sarayı Müzesi III. Ahmed Yazma Eserler Kütüphanesinde bulunan bu eserde, telif edildiği XIV. yüzyıl ve öncesine ait pek çok çalgıya dair bilgiler bulunmaktadır. Doç. Dr. Mehmet TIRAŞCI tarafından kaleme alınan ve beş bölümden oluşan eserde, “Kitabü Keşfi’l– Hümûm”un orijinal Arapça metni, edisyon kritik yapılmış metni ve Türkçe tercümesi de bulunmaktadır. Müstakil olarak çalgıbilim konusu ile ilgilenen tarihî eserlere sıkça rastlanılmaması, bu çalışmayı daha da önemli kılmaktadır. İçerisinde yer alan kimi bilgi ve isimler, Türk musikisi çalışmaları açısından bir kaynak eser özelliğine sahiptir.