İletişim +90 312 284 34 18

İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ (Hârezmî, İbn-i Sînâ, Beyrûnî, Gazâlî) Prof. Dr. Mübahat Türker-Küyel Makaleleri - III, 2018

₺100.00 ₺60.00
  • Yazar: Şeyma DİNÇ (Yay. Haz.)
  • Basım Yılı: 2018
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 1000
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 978-975-16-3512-9
  • Barkod : 9789751635129
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖN SÖZ
Orta Çağ Felsefe Tarihi ve SİEPM
İslâm Felsefesi (madde)
Notlar (SİEPM’nin 5-12 Eylül 1972, İspanya, V. Uluslararası Kongresi, “Orta Çağda Çeviriler” Komisyonu ile İlgili)
Hârezmî’nin Cebir’i Al-Hârezmî’s Algebra (Tanıtım Makalesi)
Hârezmî’nin Magribî Matematik Okulu Üzerine Etkileri
Kindî’nin Sanılan Küçük Bir Yıldız Bakım Kitabı
Sicistânî’nin Neşredilmemiş Bir Risalesi
Abû Sulaiman Al-Sicistâni’ye Atfedilen Varlıkların Prensipleri Hakkında Bir Risale
El-‘Âmirî ve Kategoriler’in Şerhleriyle İlgili Parçalar
Yah. yâ ibn cAdî ve Neşredilmemiş Bir Risâlesi
Yahyâ ibn-i ‘Adî’nin Varlıklar Hakkındaki Makâlesi
Kut, Fârâbî ve İbn-i Sînâ’daki “al- ‘Akl al-Fa’âl İçin Bir Temel Oluşturabilir mi?
İbn-i Sînâ’da “al-’Akl al-Fa’âl’in Kökleri
İbn-i Sînâ’nin “al-’Akl al-Fa’âl”ine Bir Adım Olarak Fârâbî’de Siyâset
İbn-i Sînâ ve “al-’Akl al-Fa’âl”
İbn-i Sînâ ve Mistik Denen Görüşler
İbn-i Sînâ’nin Felsefesinde Ahlâk Anlayışı
İbn-i Sînâ ve İsmailî Görüş
İbn-i Sînâ ve Seyâhat
İbn-i Sînâ’nin Felsefesinde Kişilik Meselesi
İbn-i Sînâ “On Sorunun Karşılıkları”nı Beyrûnî İçin mi Yazmıştır?
Orta Çağ Bilim Geleneği Üzerine İbn-i Sînâ’nın Etkisi
İbn-i Sînâ Rafizî midir, Sünnî midir?
Bîr Türk Lehçesi Olan Uygurca ile Yazılmış Kutadgu Bilig’in (1069-1070) Şairi: İbn-i Sînâ’nin Bir Öğrencisi
Beyrûnî’nîn İbn-i Sînâ’ya Sormuş Olduğu On Soru ve Almış Olduğu Karşılıklar
Beyrûni’nin Mâ l’il-Hind Adlı Kitabındaki Platon’un Phaidon’undan Alıntılarla İlgili Birkaç Yeni Malzeme
Beyrûnî’nin Bilgi Kuramı ve Yöntemiyle İlgili Bazı Önvarsayımları Üzerine
Gazâlî’nin Aktüel Değeri (yuvarlak masa)
“Kurtuluş ve Sadâkat, İbn Meymûn” (Tanıtma Makalesi)
Mûsâ ibn-i Meymûn’un Al-Makâla fî Sınâ˛at al-Mantık’ının Arapça Aslı
Tarih Yöntemi Bilincine Misâl Olarak Bir Artuklu Hizmetlisi: İbnü’s. -Salah
İbnü’s.-Salah ’ın De Coelo ve Onun Şerhleri Hakkındaki Tenkitleri
Kültür Karşılaşmasına Bir Misal Olarak İbnü’s. -Salah.
Al-Tazkira bi Cumal al-Falsafa’ye Göre al-Hîndî’de Îlîm Tasnîfi
Gazanfer-î Tabrîzî ve Mushhata
Sokrates’e Atfedilen Küçük Bîr Risale
Şifâ’nın Metafizik (Fizik’ten Sonrası)’ine Giriş
(Introduction à la Métaphysique de Şifâ)

Mübahat Türker Küyel Makaleleri III İslam Düşünürleri (Hârezmî, İbn-i Sînâ, Beyrûnî, Gazâlî) Prof. Dr. Mübahat Türker Küyel Felsefe tarihi alanında özellikle İslam felsefesine yapmış olduğu katkılarla Türkiye’de ve Dünyada adını duyurmuş, nadide bilim insanlarımızdandır. Küyel ‘in bugüne kadar muhtelif yayın organlarında yayımlanmış makaleleri Kurumumuzca derlenerek Mübahat Türker Küyel Makaleleri adı altında üç ciltlik bir seri halinde yayımlanmıştır. İslam Düşünürleri (Hârezmî, İbn-i Sînâ, Beyrûnî, Gazâlî) isimli serinin son eserinde, birbirinden değerli birçok makale ve İ.Madkour, F. Rosenthal, Bürgel, Crombie gibi dünyaca ünlü İslam Felsefesi alanında çalışmalar yapmış bilim insanlarının makalelerinin Küyel tarafından yapılmış çevirileri yer almaktadır. Ayrıca Sicistâni, Yahya İbn-i Âdi, Beyrûnî, İbn-i Meymûn gibi İslam filozoflarının risalelerinin Türkçe çevirilerine de yer vermiştir.