İletişim +90 312 284 34 18

Mezâkî Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanı`nın Tenkitli Metni, 1994

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Ahmet MERMER
  • Basım Yılı: 1994
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751606535
  • Barkod : 9751606535
  • Fiziksel Özellikleri : 24 x 16,5 cm

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
BİRİNCİ BÖLÜM
I- MEZÂKÎ`NİN YAŞADIĞI DEVRE TOPLUCA BİR BAKIŞ
II- MEZÂKÎ`NİN HAYATI
III- MEZÂKÎ`NİN EDEBÎ KİŞİLİĞİ
Mezâkî`nin Eseri
Mezâkî`nin Etkilendiği Şairler
Mezâkî`nin Çağdaşları Arasındaki Yeri
Mezâkî`nin Etkilediği Şairler

IV- MEZÂKÎ DIVANI`NIN İNCELENMESİ ŞEKİL ÖZELLİKLERİ
Nazım Şekilleri
Kasîde
Gazel
Nazım Tekniği
Vezin
Kâfiye ve Redif
B- MUHTEVA ÖZELLİKLERİ
Din - Tasavvuf
Allah
Kitaplar
Ayetler
Melekler
Peygamberler
Nuh
Dâvud
Süleyman
Eyyüp
Hızır
Yûsuf
Musa
İsa
Muhammed
Halîfeler
Diğer Dînî Unsurlar
Mahşer
Cennet
Cehennem
Ka`be
îmân
Sehâdet ve Şehîd
Kaza ve Kader
Şeytan
Toplum ve Kültür
Kişiler
Hükümdar. Devlet Adamları. Şairleri
Tarihî ve Efsânevî Kişiler
Cem, Feridun, İsfendiyar. Sührâb. Rüstem.Giv
Hüsrev
Dara. Kubâd
İskender
Manî, Behzâd
Masallaşmış Aşk Kahramanları
Leylâ ile Mecnûn
Ferhad ile Şîrîn ve Hüsrev
Vâmik ile Azrâ
Zleyha
Kavimler
Acem. Yunan
Bulgar. Çeh. Çin. Leh. Macar
Tatar, Turan
Kölemenler
Ülkeler. Şehirler. Kaleler
Çin. Frengistan
Hind
Rûm
Mısır, Bedehşân
Bağdad, Halep, Şam, Hicaz
Şîrâz, Şirvan, Tebrîz, Isfahan
İstanbul
Çigil, Helluh. Huten/Hıta
Roma
Dağlar ve Nehirler
Sosyal Hayat
İnsan
Sevgili
Âhü
Âyîne
Gonca. Gül, Gülistan, Serv
Hümâ, Kebk,Tavus
Melek
Yusuf
Saç
Yüz
Yanak
Kaş
Göz
Gamze
Kirpik
Ben
Ayva Tüyleri
Ağız.
Dudak
Çene
Boy
Aşık
Bülbül
Hümâ
Pervane
Gönül
Ten
Can
Gözyası
Sîne