İletişim +90 312 284 34 18

Erdem Dergisi, 2017

₺44.00 ₺26.40
  • Yazar: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
  • Basım Yılı: 2017
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: 73
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 1010867X
  • Barkod : 1010867X73
  • Fiziksel Özellikleri : 19X24 cm

  • Ürün Barkodu

Yunus İNCE - Bayram AKÇA
Osmanlı Döneminde Latin Harfleriyle Türkçe Yazılan Eserler ve Yazarları
Works Written in Turkish Using the Latin Characters during the Ottoman Era

Yurdal DEMİREL
Bayburt’ta Modern Bir Eğitim Kurumu: Bayburd Rüşdiyesi
A Modern Educational Institution in Bayburt: Bayburd Rusdiye

Ali Rıza GÖNÜLLÜ
Alanya Rüşdiye Mektebi (1861-1913)
Alanya Rusdiye School (1861-1913)

Üftade MUŞKARA
Yeni Medyanın Kültürel Miras Konulu Uygulamaları
New Media Applications on Cultural Heritage Assets

Bülent ORAL
Zonguldak ve Karabük Kentlerindeki Anıt Heykellerde İşçi Temsili
Representatıon of Worker on The Monument Sculptures in Zonguldak and Karabük Cities

Yasin ŞEN
16. Yüzyıl Şairlerinden Karamanlı Sabûhî ve Bazı Gazelleri
16th Century Poets Karamanlı Sabuhi and Some Gazels

Yayın İlkeleri.
Editorial Principles