İletişim +90 312 284 34 18

Prof. Dr. Mübahat Türker- Küyel Makaleleri- II İslam Düşünürleri Farabi, 2017

₺60.00 ₺36.00
  • Yazar: Prof. Dr. Mübahat TÜRKER KÜYEL
  • Basım Yılı: 2017
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751634399
  • Barkod : 9789751634399
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖN SÖZ
Değer ve Fârâbî
Fârâbî’de Fizik Ötesi’nin Önemi ve Menşei
Fârâbî’de Düşünce ve Dil Arasındaki İlişki
Aristoteles’te “Intellectus Agens” Fârâbî’de al-‘Akl al-Fa’al” ve İmkân
Fârâbî ve Siyâset
Kutadgu Bilig ve Fârâbî
Fârâbî’nin Şarâ’it al-Yak. în’i ve İbn Hindî’nin Cumal al-Falsafa’si
Felsefenin Târîfînde ve Tarihînde Bir Kaynak Olarak Fârâbî
Fârâbî, Hikmet ve Kutadgu Bilig
İnsan Câmiasının Birliği ile Milletlerin Çokluğu Hakkında İlginç Bir Misil Olarak Fârâbî’nin Toplumla İlgili Felsefî Görüşleri
Fârâbî’de Toplumdan Kaçış ve Topluma Dönüş Fikri
Fârâbî’de Devlet ile Bilim İlişkisi
Fârâbî et-Türkî’nin Devlet Teorisî’nde, “Fâzıla” “Şekilli”ye En Yakın Duranı, Acaba, Niçin “Camâci” “Şekillî” Olanıdır?
Fârâbî’nin Madina(t) Fazila’sına En Yakın Duranı, Yoksa, Acaba,
Onun Madina(t) Zaruriyya(t)’si midir?
Fârâbî et-Türkî “Devlet” Konusunu, Acaba Kendi Bilgi Teorisine
Aykırı Biçimde mi İncelemiştir
Fârâbî’nin Bazı Mantık Eserleri
Fârâbî’nin “Şerâ’ît ul-Yâk.în”i
Fârâbî’ye Atfedilen Küçük Bir Eser
Fârâbî’nin Peri Hermeneias Muhtasarı
Fârâbî’nin Risâla al-Tânbîh ‘alâ Sabîl al-Sa‘âda’sı Üzerine Yeni Işıklar
Fârâbî’nin Geometri Felsefesine İlişkin Metinler