İletişim +90 312 284 34 18

Sistematik Sosyoloji Yönünden Aile ve Kültür, 1994

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Nihat NİRUN
  • Basım Yılı: 1994
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751605679
  • Barkod : 9751605679
  • Fiziksel Özellikleri : 16 x 24 cm

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
GİRİŞ

KISIM BİR SİSTEM ANALİZİ
Bölüm: 1
Aileye Sistematik Yaklaşım
Bölüm: 2
Ailenin Yapısı ve Tarihçesi

KISIM İKİ TOPLUM-AİLE-İNSAN
Bölüm: 1
Günümüz Toplumunda Aile
İç Disiplin ve Bağımsızlık Karşısında Ailenin Tutumu
Günümüz Ailesi ve Otorite
Terbiye
Ailede Uyum ve Huzur
Bölüm: 2
Sosyal Güç ve Aydın İnsan
Bölüm: 3
Memleketimizde Ailenin Fonksiyonları

KISIM ÜÇ TOPLUM-KÜLTÜR VE DEĞERLER
Bölüm: 1
Toplum ve Kültür Değerleri
Ailede Sosyal İlişkiler
Sosyal Statüler
Sosyal Roller
Sosyal Yön ve Anahtar Statü
Bölüm: 2
Türk Toplumunda Yaşlıların Yeri ve Önemi
Bölüm: 3
Bürokratik Karakterli Toplumdan Ekonomik Karakterli Topluma Doğru
Bölüm: 4
Türkiye`nin Sosyal Gelişmesinde Ailenin Rolü ve Önemi
Bölüm: 5
Rasyonalite Kalıpları içinde Rekabet ve Sosyal Hareketlilik
Sosyal Hareketlilik ile Sosyal Statü ve Sosyal Rol Arasındaki İlişkiler

KISIM DÖRT BUNALIMLAR VE ÇARELERİ
Bölüm: 1
Şahsiyet, Bunalımlar ve Aile Fonksiyonları
Bölüm: 2
Sosyal -Ben ve Ferdî- Ben
Bölüm: 3
Demokratik Değişme Sosyal Değişme
Bölüm: 4
Aile Sorunları ve Sistem Analizi

KISIM BEŞ GELİŞME
Bölüm: 1
Sosyal Gelişme
Çocukta Gelişme
Bölüm: 2
Değerlerimiz ve Gelişmemiz
Bölüm: 3
İlmî Gelişmeler ve Büyük Adam
Bölüm: 4
Ekonomik Gelişme
İnsan ve Aile
Dünyaya Açılan Pencere: İçerikli Aile
Modern Endüstri ve Aile
Kültürün Tabiatındaki Endüstri
Bölüm: 5
Toplum Değişmesi ve Aile
Sosyal - Fonksiyonel ve Yapısal Gelişme Süreci içinde, Ekonomik Gelişme ve Büyümede Ailenin Yeri ve Önemi

KISIM ALTI İNSANI ANLAMAK
Bölüm: 1
Ailede Bütünleşme
Dil, Kavram ve İnsan
Bölüm: 2
Kavramsal Modeller
Bölüm: 3
Sosyal-Kültürel-Ekonomik Kavramsal Model
Etkileşimin Kavramsal - Sistematik Oluşum Modeli
Modelde Bulunan Prensipler ve Amaçlar

KISIM YEDİ GENÇLİĞİ ANLAMAK
Bölüm: 1
Sosyal "Take - Off ve "Zihnî Ben" Meselesi
Bölüm: 2
İç Özleyiş-Gençlik ve Geleceğe Bakış
Bölüm: 3
Problemin Somutlaştırılması ve Uygulama Yönü
Bölüm: 4
Araştırmalardan Örnekler

KISIM SEKİZ KUŞAKLARIN ODAKLAŞMASI
Bölüm: 1
Kadın ve Kültür
Kadın-ana
Bölüm: 2
Çocuk ve Toplum
Bölüm: 3
Kuşakların Odaklaşması

Sonuç
Bibliyografya