İletişim +90 312 284 34 18

Türkiye’de Suçlular Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Özellikleri, 1994

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Tülin GÜNŞEN İÇLİ
  • Basım Yılı: 1994
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751605652
  • Barkod : 9751605652
  • Fiziksel Özellikleri : 16 x 24 cm

  • Ürün Barkodu

TABLOLAR LİSTESİ
Prof. Dr. NİHAT NİRUN`UN ÇALIŞMAYI TAKDİMİ
ÖNSÖZ
GİRİŞ

BÎRİNCİ BÖLÜM
ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
- Araştırmanın Önemi
- Araştırmanın Metodu ve Hipotezleri

İKİNCİ BÖLÜM
ARAŞTIRMANIN TEORİK ÇERÇEVESİ
- Suçun Tanımı ve Suç Sınıflamaları
- Suçlu Davranışı Açıklamaya Yönelik Teoriler
- Sosyal Yapı Teorileri
- Sosyal Süreç Teorileri
- Sosyal Çatışma Teorileri
- Suçu Çeşitli Değişkenler Açısından İnceleyen Bazı Sosyolojik Çalışmalar
- Yaş ve Suç
- Cinsiyet ve Suç
- Aile ve Suç
- Ekoloji-Şehirleşme ve Suç
- Sosyo-Ekonomi k Statü ve Suç
- Türkiye`de Suçluların Genel Özellikleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE`DE SUÇLULARIN SOSYAL KÜLTÜREL VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ
- Araştırma Verilerinin Tek Yönlü Tablolar Halinde Analizi
- Araştırma Verilerinin iki Yönlü Tablolar Halinde Analizi
- Araştırma Verilerinin Kontrol Değişkeni Kullanılarak İki Yönlü Tablolar Halinde Analizi
- Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi

GENEL DEĞERLENDiRME VE SONUÇ
EKİ
EK
BİBLİYOGRAFYA