İletişim +90 312 284 34 18

Erdem Dergisi, 2017

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
  • Basım Yılı: 2017
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: Sayı: 71-72
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 1010867X
  • Barkod : 1010867X71
  • Fiziksel Özellikleri : 16X24 cm

  • Ürün Barkodu

Münire Kevser BAŞ
Poetik Bir Metin Olarak Ebubekir Eroğlu’nun “Yol Elçisi” Şiiri
Ebubekir Eroğlu’s Poem “YolElçisi”As a Poetic Text

Evşen ÇERKEŞLİ
Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet ideolojisini Edebî
Düzlemde Okumak: Dikmen Yıldızı Örneği
The War of Independence and The Republican Ideology in Literary Level: Dikmen Yıldızı Example

Hivren DEMİR ATAY
Tekerlerden Tekrarlara Gambada Dönüş ve Dönüşüm
From Bicycles to Cycles: Return and Transformation in Gamba

Selma GÜNAYDIN
Edebî Bir Siyer Örneği Olarak Çöle İnen Nurun Kaynakları
Roots of Çöle İnen Nur As a Literary Example of Siyar

Mustafa GÜNDÜZ
Türk Eğitim Sisteminde Aşırı Militarist Uygulamanın Başlaması (1926-1947)
Starting Excessive Militarism in The Turkish Educational System (1926-1947)

Nagihan GÜR
Edebiyat Tarihi Yazımında Bir Kaynak Olarak Takrizler ve Sıra Dışı iki Örnek
Takriz Texts as a Source of Literary History Writing and Two Unusual Examples

Osman ÖZEN - Kemalettin KUZUCU
Yayın ilkeleri
Editorial Principles