İletişim +90 312 284 34 18

Tarih Boyunca Türk Toplumunda Silâh Kavramı ve Osmanlı İmparatorluğunda Kullanılan Silâhlar, 1993

₺14.00 ₺8.40
  • Yazar: T. Nejat ERALP
  • Basım Yılı: 1993
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751605393
  • Barkod : 9789751605393
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
I. BÖLÜM
GİRİŞ
A. Silâh ve İnsan
B. Silâhın Doğuşu ve Gelişimine Genel Bakış
C. Sanat ve Silâh Arasındaki İlişkiler
D. Türk Toplumunda Silâhın Yeri ve Önemi
1. İnsâniyetten Önce Türk Toplumunda Silâh
2. İslâmiyet Dönemi Türk Toplumunda Silâh
a. Türklerin İslâmiyete Girişleri
b. İslâmiyette Silâh
c. İslâmî Dönemde Türk Toplumunda Silâh
Bölüm Notları

II. BÖLÜM
OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA KULLANILAN SİLAHLAR
A. İmparatorluğun Silâh Durumuna Genel Bakış
B. Silâhların Sınıflandırılması
C. Taarruz Silâhları
1. Ateşsiz Silâhlar
a. Vurucu Silâhlar
Gürz - Seşper - Kamçı - Döğen - Koçbaşı
b. Delici Silâhlar
Mızrak - Cirit - Çatal - Harbe - Tırpan - Zıpkın -Alem
c. Kesici Silâhlar
Kılıç - Meç - Yatağan - Pala - Kama - Hançer -Teber - Balta
d. Atıcı Silâhlar
Sapan - Ok - Yay - Mancınık - Tatar Oku -Lobut but
Bölüm Notları
2. Ateşli Silahlar
a. Ateşin Silâh Olarak Kullanılması
b. Barutun icadı
c. Barutun Ateşli Silâhlarda Kullanılması ve İlk Ateşli Silâhlar Toplar, Tüfekler, Tabanca ve Makinalı Tüfekler
d. Ateşli Silâhların Osmanlı imparatorluğuna Girişi
e. Ateşli Silâhların Osmanlı imparatorluğunda Kullanılması
I. Osmanlılarda Top ve Topçuluk
II. Osmanlılarda Kullanılan Tüfekler
III. Osmanlılarda Kullanılan Tabancalar
IV. Makinalı Tüfekler - Mitralyözler
V. El Bombaları
Bölüm Notları
D. Savunma Silâhları
1. Osmanlılarda Kullanılan Koruyucu Silâhlar
a. Kalkanlar
b. Miğferler
c. Zırhlar
I. Savaşçı Zırhları ve Kısımları
II. At Zırhları ve Kısımları
Bölüm Notları

III. BÖLÜM
OSMANLILARIN SİLÂHLARDA KULLANDIKLARI MADENLER İLE SİLAHLARA UYGULANAN YAPIM VE SÜSLEME TEKNİKLERİ
A. Silâh Yapımında Kullanılan Madenler
B. Silâhların Yapım Teknikleri
C. Silâhların Süsleme Teknikleri
Bölüm Notları

BİBLİYOGRAFYA
RESİMLER