İletişim +90 312 284 34 18

Türk Edebiyatında İnşâ, 2015

₺50.00 ₺30.00
  • Yazar: Doç. Dr. Hasan GÜLTEKİN
  • Basım Yılı: 2015
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751630995
  • Barkod : 9789751630995
  • Fiziksel Özellikleri : 16x24

  • Ürün Barkodu

ÇEVRİYAZI İŞARETLERİ
Ö N S Ö Z
GİRİŞ
A. İNŞÂ
1. ARAP EDEBİYATINDA İNŞÂ
2. FARS EDEBİYATINDA İNŞÂ
I. BÖLÜM:
TÜRK EDEBİYATINDA İNŞÂ: TARİHÎ GELİŞİM
A. TÜRK EDEBİYATINDA İNŞÂ
2. MÜNŞEÂT MECMUALARI
II. BÖLÜM İNŞÂ KURAMI
A. İNŞÂ TERİMLERİ

Türk Edebiyatında İnşâ
2. SANAT ENDİŞESİYLE YAZILAN MEKTUPLAR
3. ÖĞRETİCİ MEKTUP ÖRNEKLERİ VE SURETLERİ

III. BÖLÜM İNŞÂ SÖZLÜĞÜ
A. İNŞÂ SÖZLÜĞÜ HAKKINDA
B. ALFABETİK İNŞÂ SÖZLÜĞÜ
IV. BÖLÜM

METİN: MÜNŞEǾĀT-I ĶOCA RĀĠIB PAŞA (TELHĮSĀT)
A. KOCA RÂGIB PAŞA VE MÜNŞE’ÂTI HAKKINDA
B. METNİN ÇEVRİYAZISINDA TAKİP EDİLEN YOL
C. MÜNŞEĀT-I ĶOCA RĀĠIB PAŞA (Çevriyazılı Metin)
SONUÇ