İletişim +90 312 284 34 18

ABDULAZİZ B. ABDULKADİR MERAGİ VE NEKĀVETU’L-EDVAR’I, 2017

₺40.00 ₺24.00
  • Yazar: Ferdi KOÇ
  • Basım Yılı: 2017
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751633231
  • Barkod : 9789751633231
  • Fiziksel Özellikleri : 16X24

  • Ürün Barkodu

İçindekiler
Önsöz
Kısaltmalar
Giriş
Birinci Bölüm
Abdülaziz B. Abdülkâdir Merâgî Ve Nekāvetü’l - Edvar’ı
İkinci Bölüm Nekāvetü’l-Edvâr İsimli Eserin Xv.
Yüzyıl Mûsikî Nazariyatındaki Yeri
Sonuç
Ekler
I. Nekāvetü’l-Edvâr’ın Türkçe Tercümesi
II.Nekāvetü’l-Edvâr’ın Farsça Metni (Tsmk.
III. Ahmed Böl. Nüshası No: 3462)
Kaynaklar