İletişim +90 312 284 34 18

BİLİM TARİHİNDE TÜRKLER, 2016

₺12.00 ₺7.20
  • Yazar: Prof. Dr. Melek Dosay GÖKDOĞAN
  • Basım Yılı: 2016
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751632425
  • Barkod : 9789751632425
  • Fiziksel Özellikleri : 13X19

  • Ürün Barkodu

İÇİNDEKİLER
Ön Söz
I.Bölüm: İslâmiyet’ten Önce Türk Kültürü ve Bilimi
I.1.Göktürkler
I.2.Uygurlar
III.Bölüm: İslâmiyet’ten Sonra Türk Kültürü ve Bilimi
II.1. Karahanlılar Yusuf Has Hâcib Kaşgarlı Mahmud Karahanlı Mimarisi
IV.2.Gazneliler
IV.3.Selçuklular
IV.4.Ortaçağ İslâm Dünyası’nda Türk Kültürü ve Bilimi
Abdülhamid ibn Türk
Hârezmî
Câbir ibn Hayyân
Fergânî
Fârâbî
Bûzcânî
Bîrûnî
İbn Sînâ
Cildekî
II.5.Timurlular Devleti’nde Bilim
Gıyaseddîn Kâşî ve Kadızâde-i Rûmî
Uluğ Bey
III.Bölüm: Osmanlılarda Bilim
III.1.Klasik Dönem
Fatih Dönemi
İkinci Bâyezîd Dönemi
Yavuz Sultan Selim Dönemi
Kanûnî Dönemi
Takiyüddîn ve Rasathanesi
III.2.Batılılaşma Dönemi
Lâle Devri
19. Yüzyıl
Son Söz
KAYNAKLAR