İletişim +90 312 284 34 18

Erdem Dergisi, 2016

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
  • Basım Yılı: 2016
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: Sayı: 70
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 1010867X
  • Barkod : 1010867X70
  • Fiziksel Özellikleri : 16X24 cm

  • Ürün Barkodu

Klasik Türk Şiirinde Levendâne Tarz
Levent Style in Classical Turkish Literature
Kumru Berfin EMRE ÇETİN

Televizyon İzleyicisi Kimdir? Kavramsal Bir Tartışma
Who is Television Audience? A Conceptual Discussion
Turan KARATAŞ

1930’ların Kültür Dünyasını Aralamak: Görüş Mecmuası
To Blow the Lid Off Cultural World of 1930s: Görüş Journal
Birsel SAĞIROĞLU

Akabi Hikâyesi’ne Marksist Eleştirel Bir Yaklaşım
A Marxist Critical Approach to Akabi Hikâyesi
Vefa TAŞDELEN

Felsefi Bir Söylem Biçimi Olarak Susku
Silence as a Manner of Philosophical Discourse
Oktay YİVLİ

Modern Türk Öyküsünde Alt Türler (1890-1950)
Sub-Genres in Modern Turkish Short Story (1890-1950)
Yayın İlkeleri
Editorial Principles