İletişim +90 312 284 34 18

Süheyl ü Nev-bahār, 2016

₺120.00 ₺72.00
  • Yazar: Prof. Dr. Cem DİLÇİN
  • Basım Yılı: 2016
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkce
  • ISBN : 9789751632234
  • Barkod : 9789751632234
  • Fiziksel Özellikleri : 16X24 cm

  • Ürün Barkodu

GİRİŞ
XIV. Yüzyıl Mesnevilerine Genel Bir Bakış
BİRİNCİ BÖLÜM
ḪOCA MESʿŪD’UN HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ, ESERLERİ
Hayatı
Edebî Kişiliği
Eserleri
İKİNCİ BÖLÜM
SÜHEYL Ü NEV-BAHĀR’IN TANITILMASI
Eserin Yazma Nüshaları
Nüshaların Yazım Özellikleri
Eserin Yazılışı
Konunun Kaynağı, İran ve Türk Edebiyatlarındaki Durumu
Süheyl ü Nev-Bahār Yazan Başka Şairler
Mensur Süheyl ü Nev-Bahār ve Manzum Metinle Karşılaştırılması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SÜHEYL Ü NEV-BAHĀR’IN İNCELENMESİ
Süheyl ü Nev-Bahār’ın İç Yapısı
Olayın Özeti
Kişiler
Motifler ve Başka Masal Öğeleri
Tahkiye Özellikleri
Duygu ve Hayal Öğeleri
Dinî ve Ahlakî Düşünceler
Toplum Yaşayışıyla İlgili Konular
Süheyl ü Nev-Bahār’ın Dış Yapısı
Nazım Biçimi
Vezin ve Kafiye
Söz Sanatları
Dil ve Anlatım
SONUÇ
Süheyl ü Nev-Bahār’ın Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi
VI. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Metnin Kuruluşuyla İlgili Açıklamalar
Metnin Bölüm Başlıkları
Metin
Sözlük
Genel Dizin
Kaynakça
Tıpkıbasımlar