İletişim +90 312 284 34 18

Münif Paşa ve Türk Kültür Tarihindeki Yeri, 2014

₺16.00 ₺9.60
  • Yazar: Dr. Âdem AKIN
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751609895
  • Barkod : 9751609895
  • Fiziksel Özellikleri : 16X24 cm

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

GİRİŞ

I. BÖLÜM
Münif Paşa’nın Hayatı ve Eserleri
Neşredilen Makaleleri

II. BÖLÜM
Münif Paşa’nın Fikirleri

III. BÖLÜM
I- Osmanlı Devleti’nde İlmî Cemiyet Telakkisi ve Cemiyet-i İlmiyye-i Osmâniyye’nin Türk Bilim Hayatındaki Yeri
II- Cemiyet-i İlmiyye-i Osmâniyye’nin Osmanlı Devleti’ndeki İlmî Cemiyetleşme Faaliyetlerine Yapmış Olduğu Tesir ve Cemiyet-i İlmiyye

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA