İletişim +90 312 284 34 18

8. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ BİLDİRİLER-II, 2015

₺60.00 ₺36.00
  • Yazar: Bilimsel Toplantı
  • Basım Yılı: 2015
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751631664
  • Barkod : 9789751631664
  • Fiziksel Özellikleri : 16X24 cm

  • Ürün Barkodu


MİMARİ
Henri Prost’un İmar Planı Kararlarının Dolmabahçe Sarayı ve Yakın Çevresindeki Kültürel Miras Üzerine Etkileri
Emine Atalay Seçen - Murat Ertuğrul Yazgan
Denizli Geleneksel Konut Mimarisinin Tarihsel Süreçteki Değişiminin Altıntop Mahallesi Bahçe-Kent Kültürü ve Tarihsel Dönüşümü
Öncü Başoğlan Avşar - Ayşe Nur Şenel
Diyarbakır: Kadim Bir Kent ve Kentsel İmgede Kalan Kültürel Miras
Kamuran Sami
Kırsal Yerleşimin Korunması ve Sürekliliği: Kırşehir Sıtmasuyu Mahallesi
Olcay Türkan Yurdugüzel - Zuhal Özçetin - Mehmet Eminel
MÜZECİLİK-TURİZM
Kıbrıs’ta Vakıf Kültür Mirası: Kıbrıs Türk İslam Eserleri Müzesi
Suzan Bayraktaroğlu
Sürdürülebilir Kalkınmada Turizm Odaklı Çalışan İlçe: Nallıhan
Azade Özlem Çalık - Özlem Altunöz - Yalçın Arslantürk
Profesyonel Turist Rehberlerinin Bakış Açısıyla Kültür Yolları ve Rotalarına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Antalya Örneği
Saliha Başak Erdinç - Gökhan Yılmaz - Sema Küçükali
Kültürel Mirasımızın Devamlılığında Yazma Eser Uzmanlarının Rolü
Fatih Rukancı
Tarihi Yapıların Yeniden İşlevlendirilerek Kullanımı: Üç Farklı Ölçekte Müze Deneyimi
Çiğdem Belgin Dikmen - Ferruh Toruk
Kocaeli İli Kartepe Yöresi’nde Eko-Turizm
Tülay Polat Üzümcü - Ömür Alyakut - Aysun Çelik
Türk Eczacılık Tarihi Müzeleri
Mehmet Barlas Uzun - Gülbin Özçelikay - Gizem Aykaç
SANAT TARİHİ
Göktürk Dönemi Kült ve Sembolleri Üzerine
Rövşen Alizade
Üsküdar Camilerine Ait Saatlerin Sanat Tarihi Açısından Değerlendirilmesi
H. Kamil Biçici
Farklı Asırlardan Müzehhip Etkileşimleri
F. Çiçek Derman
Türk-İslâm Kültür Tarihi Açısından Dımeşk’teki Bâbu’s-Sâğîr Mezarlığı
Fatih Erkoçoğlu
Safranbolu Yörük Köyü’nde Şırahanesi, Hamamı ve Kalem İşleri ile
Bir Konut
Lütfiye Göktaş Kaya - Şeref Kaya
Sivas Tarihi Yapılarında Bulunan Ağaç İşlerinin İncelenmesi ve Yeni Örnekler
Hülya Kaynar - Nuran Kayabaşı - Emine Tonus
İstanbul’da Avrupalı Elçiler ve Türk Dünyası Koleksiyonları
Nurdan Küçükhasköylü
Tebriz Gök Mescid’in Türk Mimarlık Tarihindeki Yeri ve Son Durumuna İlişkin Gözlemler
Nuri Seçgin
Manchester Osmanlı Minyatürleri Albümünde Sufiler
Fikret Turan
Kuş Evi Geleneği: Kayseri ve Isparta’dan Örnekler
Nur Urfalıoğlu
TOPLUM BİLİMLERİ
Kadının Dünyasında “İmece”nin Bireysel ve Toplumsal İşlevleri
Aslı Büyükokutan Töret
Rüyalardaki Kültürel Simgeler
Mehmet Surur Çelepi
Halk Kültürü ve Medya İlişkisi Bağlamında Televizyon Reklamları Örneği
Zeynep İrem Değer
Turizm Bölgesinde (Antalya) Yaşayan Yerleşik Yabancıların Karşılaştıkları Sosyo-Kültürel Problemlere İlişkin Algıları
Remziye Ekici - Aylin Kılıç - Şevket Yirik
Göçmen Kenti Eskişehir’de Boşnaklar: Lütfiye Köyü Örneği
Cemile Şahin
Makedonya’da Türk Kültürünün İzleri
Eyüp Salih
Günümüz Bulgaristan Türkleri Bir Azınlık Olarak Kendi Kültürünü Nasıl Yaşatıyorlar
Meryem Salim - Nazmiye Hasanova
Identity Construction of Turkish Immigrants in the USA, Australia, France, Germany and the Netherlands: Cross-National Comparisons
Kutlay Yağmur
Kültürel Etkileşim ve Değişim Sürecinde Belçika ve Almanya’da Yaşayan Türk Gençlerinin Yabancılarla Evliliğe Yönelik Tutumları
Gülhan Yaman