İletişim +90 312 284 34 18

8. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri I, 2015

₺60.00 ₺36.00
  • Yazar: Bilimsel Toplantı
  • Basım Yılı: 2015
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751631664
  • Barkod : 9789751631664
  • Fiziksel Özellikleri : 16X24 cm

  • Ürün Barkodu

Açılış Konuşması

TURAN KARATAŞ

EDEBİYAT

Eskişehir İstiklâl Gazetesi

Emine KISIKLI

Kazak ve Türk Dillerindeki ‘Suyek’ (Soy) Kavrayışının Dilbilimsel ve Kültürel Özellikleri

ORDABEKOVA H. A.

Yeni Türk Şiirinde Öğüt

Mehmet TÖRENEK

İran’ın Türkmensahra Bölgesindeki Türkçe Yer Adları

Zeynep YILDIRIM - Şehruz AKATABAY

EL SANATLARI

Anadolu’da El Örgüsü Çorapların Coğrafi Dağılımı

H. Feriha AKPINARLI

İstanbul Müftülüğü Şer’iyye Sicilleri Arşivi’ndeki Klasik Dönem’e Tarihlenen Kadı Defterlerinin Bazı Kayıtlarının Türk Kültürüne Katkıları

H. Örcün BARIŞTA

Ankara Etnografya Müzesinde Bulununan Tepelikler

Emel ERKAPLAN - Mediha GÜLER

Topkapı Sarayı Arşivi’nde Bulunan Refia Sultan’a Ait Tuhafiye Defteri

Selin İPEK

Türk Halk Giyiminde Biçimsel Benzerlik ve Terminolojik Farklılık Bağlamında Alt Bedene Giyilen Kadın Giysileri

Emine KOCA

Türk Halk Giyiminde Biçimsel Benzerlik ve Terminolojik Farklılık Bağlamında Kısa Kadın Üstlükleri

Fatma KOÇ

Karaite Wedding Costume is the Main Carrier of Continuity and Interaction of Cultures of Indigenous Peoples of Crimea

Vera LEVİTSKAYA

Kırım Tatar Giysileri ile Kullanılan Metal Aksesuarlar

Nuriya AKÇURİNA-MUFTİYEVA

Türk Ebru Sanatının Batı Modernist Ekollerine Etkisi

Sabira NEMATZADE

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Yer Alan Giysi Tasvirlerinden Örnek İncelemeler

Beyhan PAMUK

Figüratif Konulu Azerbaycan İşlemeleri

Valide PAŞAYEVA

Osmanlı Keçeciliğinde Saray İçin Üretilen Keçelerin Yeri ve Önemi

Hülya TEZCAN

Kastamonu “Dantel Evi” Müzesi Dantel ve Tentene Koleksiyonu

Nazime TOMRİS YALÇINKAYA

HALKBİLİM

Halk Hikâyelerinin Günümüz Versiyonları Üzerine

Uğur BAŞARAN

Yöresel Tatların Turizmdeki Yeri ve Mersin’in Simgesel Yiyecekleri: Tantuni, Kerebiç ve Cezerye

Nilgün ÇIBLAK COŞKUN

Sosyal İlişkileri Yapılandırıcı Boyutuyla Geçmişten Günümüze Sivas Düğünlerinde Gelin ve Güvey Hamamı

Özlem DEMREN

Eskişehir Masallarında Kültürel Miras

Pervin ERGUN

Tatar Halkının Su Kültü ile İlgili Uygulamaları

Zakirova İLSİYER

Geleneksel Uygur Dans Kültür Miraslarından Çinî ve Semaver Dansı

Salime A. KAMAL

Sözlü Kültür Ortamından Elektronik Kültür Ortamına Geçiş Sürecinde Halk Anlatılarının Nakli

Gülten KÜÇÜKBASMACI

Afyonkarahisar Düğünlerinde Mâni Söyleme Geleneği

Satı KUMARTAŞLIOĞLU

Yerel Kültürün Korunması ve Yaygınlaştırılması Bağlamında Samsun’da “Tirit Yemeği Geleneği”

Cafer ÖZDEMİR

Kosova Arnavutlarında Mevlit Geleneği

İsa SÜLÇEVSİ - Ali CAKA

Kosova Türk Topluluğunda Gelinlerin Görümce,

Elti ve Kayınlara Hitap Şekilleri

Suzan CANHASİ - Nebahat SÜLÇEVSİ

Kazan ve Kırım Tatarlarının Halk İslam Kültüründe İlahi Sistemi

Güzel TUYMOVA

Geleneksel Mardin Leyli Gecelerinin Dans İcrası: Reyhanî

Hatice KÜBRA UYGUR

Geleneksel Kültür ve Günümüz Kültüründeki Misafirperverlik (Kazak Dilindeki «Sofra» Kavramı Esasında)

Mayra JOLŞAYEVA

KÜLTÜREL MİRAS

Eskişehir Hamamlarının Sağlık Kültüründeki Yeri

Miray ARSLAN - Sevgi ŞAR

Somut Olmayan Kültürel Bir Miras Unsuru Olarak Tören Keşkeği Geleneği; Dünü, Bugünü ve Yarını

Özlem AYDOĞDU ATASOY

Kültür Endüstrisi ve Kültür Turizmi Bağlamında Coğrafi İşaret:

ESKİŞEHİR TAŞI

Ferya ÇALIŞ ERSÖZ

Eskişehir’de Kentsel Dönüşüm ve Kültürel Miras Olarak Tarihi Çeşmelerin Korunması

Fatime GÜNEŞ - Tuba GÜN

Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Korunmasında Bütüncül Yaklaşımlar Somut ve Somut Olmayan Kültür Varlıkları

Özlem KARAKUL

Kastamonu’nun Kültürel İmgesi Şeyh Şabân-ı Velî

Yudum KIRMIZI

Sit Alanı ve Tekil Yapı Bağlamında Kültürel Miras: Zeyrek Mahallesi ve Kız Kulesi

Köse DOĞAN

Kazakistan’da Oğuzların Mirası

Ayhan PALA

Kosova’da Türk ve Osmanlı Dönemi Kültürel Mirasının Korunması

Altay SUROY