İletişim +90 312 284 34 18

Erdem Dergisi, 2015

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
  • Basım Yılı: 2015
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: Sayı: 69
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 1010867X
  • Barkod : 1010867X69
  • Fiziksel Özellikleri : 16x24

  • Ürün Barkodu

Fatih ALTUĞ
Selim İleri’nin “Kapalı İktisat”ını Açmak: Melankoli, Politika ve Mecralar Arasılık
Explicating Selim İleri’s “Kapalı İktisat”: Melancholy, Politics and Intermediality

Bülent AYYILDIZ
Cesare Pavese, Italo Svevo ve Tezer Özlü’de İntihar Kavramı
The Concept of Suicide in Cesare Pavese, Italo Svevo and Tezer Özlü

Erdoğan BOZ
Kullanıcı ve Sözlük İlişkisi
The Relationship Between Dictionary and Its User

Âdem CEYHAN
Şirvanlı Hatiboğlu Habîbullâh’ın Kırk Hadis Tercümesi
Şirvanlı Hatiboğlu Habîbullâh’s Translation of Forty Hadith

Utku ÖZMAKAS
Turgut Uyar’ın “Bir Barbar Kendin Tartar Bir Barbar Aşağlarda,”
Şiirine Felsefi Bir Yaklaşım
A Philosophical Approach to Turgut Uyar’s “Bir Barbar Kendin Tartar Bir Barbar Aşağlarda,”

İdris Nebi UYSAL
Kutadgu Bilig’deki “Tuşı” Çekim Edatı Üzerine
On the Postposition of “Tuşı” in Kutadgu Bilig

Âlim YILDIZ
Şemseddin Sivasî’nin Bilinmeyen Bir Eseri: Pendnâme
An Unknown Work of Şemseddin Sivasî: Pendnâme

Yayın İlkeleri