İletişim +90 312 284 34 18

TAHİR İLE ZÜHRE, 2015

₺24.00 ₺14.40
  • Yazar: Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
  • Basım Yılı: 2015
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751631343
  • Barkod : 9789751631343
  • Fiziksel Özellikleri : 13.5X19,5

  • Ürün Barkodu

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
KISALTMALAR
GİRİŞ

I. BÖLÜM : TAHİR İLE ZÜHRE HİKÂYESİNİN
VARYANTLARI VE YAPI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
2. BÖLÜM : TAHİR İLE ZÜHRE HİKÂYESİNDEKİ ŞİİRLER
3. BÖLÜM : TAHİR İLE ZÜHRE HİKÂYESİ İLE

İLGİLİ PROBLEMLER
I) Hikâyenin Kaynağı ve Teşekkülü
II) Tahir ile Zühre Hikâyesinin Teşekkül Tarihi ve Yeri
4. BÖLÜM : TAHİR İLE ZÜHRE HİKÂYESİNDEKİ MOTİFLER
5. BÖLÜM : TAHİR İLE ZÜHRE HİKÂYESİNİN ETKİLERİ

SONUÇ
6. BÖLÜM : METİNLER
YAZMA (Y) : Hikâye-i Tahir Zühre’den
SÖZLÜ (S ) : Tahar Mirza ile Zöhre Banu
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN