İletişim +90 312 284 34 18

Türk Edebiyatında Tarih Düşürme, 2015

₺40.00 ₺24.00
  • Yazar: Prof. Dr. Turgut KARABEY
  • Basım Yılı: 2015
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751631282
  • Barkod : 9789751631824
  • Fiziksel Özellikleri : 16X24

  • Ürün Barkodu

İÇİNDEKİLER


Ö N S Ö Z
BİRİNCİ BASKIYA ÖN SÖZ
GİRİŞ
I. SÂMÎLERİN ANA YURDU MESELESİ VE ARAPLARIN ASLI
II. ARAP YAZISI
A. MAHİYETİ, ASLI ve YAYILMA SAHASI
B. ARAP YAZISININ ALFABE DÜZENİ

BİRİNCİ BÖLÜM EBCED SİSTEMİ
I. TANIMI
II. KAYNAĞI
III. EBCED SİSTEMİ HAKKINDAKİ SÖYLENTİLER

IV. SÖYLENTİLERİN BİLİMSEL DEĞERİ VE EBCED SİSTEMİNİN ASLI
V. EBCED KELİMELERİNİN DİZİLİŞ VE SÖYLENİŞİ
VI. EBCEDLE İLGİLİ BAZI DEYİMLER
VII. EBCED SİSTEMİNİN KULLANILDIĞI YERLER
VIII. EBCED HESABI ÇEŞİTLERİ

İKİNCİ BÖLÜM TARİH DÜŞÜRME
I. TANIMI
II. KONUSU
III. TARİH DÜŞÜRME ÇEŞİTLERİ

A. SÖYLENİŞ BAKIMINDAN TARİH ÇEŞİTLERİ
B. HESAPLANMASI BAKIMINDAN TARİH ÇEŞİTLERİ
C.HARFLERİN KULLANILIŞI BAKIMINDAN TARİH ÇEŞİTLERİ
D.USTALIK GÖSTERİLMESİ BAKIMINDAN TARİH ÇEŞİTLERİ

IV . TARİH DÜŞÜRME SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ
A. İRAN EDEBİYATINDA TARİH DÜŞÜRME
B. ARAP EDEBİYATINDA TARİH DÜŞÜRME
C. TÜRK DEBİYATINDA TARİH DÜŞÜRME

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TARİH MISRALARININ BİÇİM VE MUHTEVA BAKIMINDAN İNCELENMESİ

I. BİÇİM
II. MUHTEVA
III. TARİH MISRALARINDA İMLA MESELESİ
IV.TARİH MISRALARINDA GÖRÜLEN EDEBİ SANATLAR

TARİHLER KRONOLOJİSİ
Bibliyografya
Dizin