İletişim +90 312 284 34 18

Anadolu Selçuklu Türbeleri, 2015

₺100.00 ₺60.00
  • Yazar: Hakkı ÖNKAL
  • Basım Yılı: 2015
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751630476
  • Barkod : 9789751630476
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

ÖNSÖZ

GİRİŞ

KATALOG
I. BÖLÜM: KÜNBEDLER

A- POLİGONAL GÖVDELER

a- Sekiz Kenarlı Türbeler

b- On Kenarlı Türbeler

c- Oniki Kenarlı Türbeler

B- SİLİNDİRİK GÖVDELER

C- DİLİMLİ GÖVDELER

D- KÜBİK GÖVDELER

II. BÖLÜM: EYVAN TİPİ TÜRBELER

III. BÖLÜM: DİKDÖRTGEN PLÂNLI TÜRBELER

IV. BÖLÜM: KÜNBEDLE EYVANIN TERKİBİNDEN MEYDANA GELEN TÜRBELER

V. BÖLÜM: BİR MEDRESE VEYA CAMİNİN BÜNYESİNE
DAHİL BULUNAN TÜRBELER

A- DAHİL OLDUĞU YAPININ ÇATISI ÜZERİNDE İKİNCİ BİR GÖVDEYE SAHİP TÜRBELER

B-DAHİL OLDUĞU YAPININ BİR HACMİNİ İŞGAL EDEN TÜRBELER

VI. BÖLÜM: MÜNFERİD PLÂNLI TÜRBELER

VII. BÖLÜM: BUGÜN MEVCUT OLMAYIP
NEŞRİYATTAN TESBİT EDİLEBİLEN TÜRBELER

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

TÜRBELERİN ALFABETİK LİSTESİ

Resimler

RESİMLERİN KAYNAKLARI

ÖN SÖZ
GIRIŞ
BIRINCI BÖLÜM
Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku Ülkelerini Konu Alan Gezi Kitapları
İKİNCİ BÖLÜM
ABD ve Amerika Kıtasını Konu Alan Gezi Kitapları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İngiltere’yi Konu Alan Gezi Kitapları
Almanya, Avusturya ve Fransa’yı Konu Alan Gezi Kitapları/Gezi Yazıları
BEŞINCI BÖLÜM
Diğer Ülkeleri Konu Alan Gezi Kitapları
Sonuç
Kaynakça