İletişim +90 312 284 34 18

Boyovası/Boyabat Kazasında Türk Mimarisi, 2014

₺80.00 ₺48.00
  • Yazar: Halit ÇAL
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751628527
  • Barkod : 9789751628527
  • Fiziksel Özellikleri : 31,5X24,5X3

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
GİRİŞ
Konunun Kapsamı ve Niteliği
Yöntem
Tarihçe
İlgili Yayınlar
HURUFAT DEFTERLERİNDEKİ KAYITLARDA BOYABAT KAZASINDA
ADI GEÇEN KÖYLER VE YAPILAR
Boyabat Kasabasındaki Yapılar
Cami – Mescitler
Dükkânlar
Hamamlar
Hela
Kale
Mahkeme
Musalla
Okullar
Tekkeler
Hurufat Defterlerinde Boyabat Nahiye ve Köylerindeki Yapılar
Hurufat Defterlerindeki Kayıtlarda Yerleşim Yeri Yazılmayan Yapılar
Camiler
Zaviyeler
Hurufat Defterlerinde Adı Geçen Fakat Yerini Bulamadığımız Köyler
Yapı Vakıfları Arasında Adı Geçen Köyler
İdari Yapı Ve Köyler
Köyler
Divanlar
Nahiyeler
Hurufat Defterlerindeki Kayıtlarda Adı Geçen Yapılar ve Mimari Değerlendirme
Malzeme - Teknik Yapılarda Kat ve Mekan Düzeni
Çantı Tekniğinde Yığma Ahşap Yapılar
Cami - Mescitler
Türbeler
Ahşap Çatkı
Taş
Plan Tipleri
Cami - Mescitler
Kare Planlı Kubbeli Tip
Kare Planlı Düz Ahşap Tavanlılar
Mihrap Yönünde Dikdörtgen Planlı Ahşap Tavanlılar
Tek Mekanlılar
Üç Sahınlılar
Hamamlar
Türbeler
Zaviyeler
Örtü Düzeni
Süsleme
Minareler
Hurufat Defterleri Kayıtlarında Adı Geçen Vakıflar, Vakıf Görevlileri,
Meslekleri, Ücretleri
KAYITLARIMIZ DIŞINDA BAŞKA ARŞİV BELGELERİNDE ADI GEÇEN KÖYLER
KAYITLARIMIZ DIŞINDA DİĞER ARŞİV BELGELERİNDE ADI GEÇEN YAPILAR
SONUÇ
YARARLANILAN KAYNAKLAR
EKLER
EK-Yapılar ve Köyler Listesi
EK-Hurufat Kayıtlarına Göre Boyabat Kazasındaki Yer Adları
EK-1530 Tarihli Tahrir Defterine Göre Boyovası ve Durağan Kazaları Köyleri
EK-1486-1582 Yıllarında Boyabat Kazası Köyleri, Nüfus ve Vergi Geliri
EK-1928 Yılında Boyabat Kazası Köyleri
EK-Hurufat Kayıtlarına Göre Boyabat Kazasındaki Yapılar
EK-Hurufat Kayıtlarındaki Binası Osmanlı Döneminden Günümüze Kalan Yapılar
EK-Hurufat Kayıtlarında Adı Geçen Yapılardan Cumhuriyet Döneminde Yenilenenler
EK-Hurufat Kayıtlarında Adı Geçen Vakıflar
EK-16. Yüzyıl Başında Boyovası Kazası Vakıfları
EK-1853 Tarihli Defterde Boyabat Kazası Vakıfları Özet Liste
EK-1853 Tarihli Defterde Boyabat Kazası Vakıfları Tam Liste
EK-Ahmet Türkay’daki Boyabat Hakkında Belgeler
EK-Terimler Sözlüğü
EK-Metinlerde Adı Geçen Yapılardan Mevcut Olanları Gösterir Harita
EK-Metinlerde Adı Geçen Zaviyeleri Gösterir Harita
EK-Hurufat Defterlerinden Örnekler
EK-Hurufat Defterleri Asıl Metin Fotoğrafları