İletişim +90 312 284 34 18

Özbek Halk Masalları, 2013

₺40.00 ₺24.00
  • Yazar: Hüseyin BAYDEMİR
  • Basım Yılı: 2013
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751626196
  • Barkod : 9789751626196
  • Fiziksel Özellikleri : 24 cm.

  • Ürün Barkodu

ÖN SÖZ
GİRİŞ
1. Özbekistan’da Masal Kavramı, Masalcılık Geleneği ve Masal Tasnif Denemeleri:
2. Özbek Masalları Üzerine Yapılan Çalışmalar
BİRİNCİ BÖLÜM
MASALLARDA TESPİT EDİLEN MOTİFLERİN “MOTİF INDEX OF FOLK LITERATURE” A GÖRE TASNİFİ
A. Mitolojik Motifler
B. Hayvanlar
C. Yasak
D. Sihir
E. Ölüm
F. Olağanüstülükler
G. Devler
H. İmtihanlar
J. Akıllılar ve Aptallar
K. Aldatmalar
L. Kaderin Ters Dönmesi
M. Geleceğin Tayini
N. Şans ve Talih
P. Cemiyet
Q. Mükafâtlar ve Cezalar
R. Esirler ve Kaçaklar.
S. Anormal Zulümler
T. Cinsiyet
U. Hayatın Tabiatı
V. Din
W. Karekterin Özellikleri
X. Mizah
Z. Çeşitli Motif Grupları
İKİNCİ BÖLÜM
METİNLER (TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE)
1. Kör Gözü Açan Kız
2. Baba Vasiyeti
3. Hatem
4. Yariltaş
5. Yanar Taş
6. Cariye Kız
7. Yalmağız
8. Bedel Batır
9. Altın Balık
10. Kılıç Kara
11. Yılan Ağa
12. Kameray.
13. Kence Batır
14. Hüner Öğrenen Çocuk
15. Mukbil Taşatar
16. Misafir Bey
17. Hüsnabad
18. Altın Saçlı Yiğit
19. Karasaçhan
20. Şerzad ile Gülşad
21. Balıkçı Yiğit ve Cadı...
22. Köle Çocuk
23. Pehlivan Rüstem
24. Almas Batır
25. Gülikahkah
26. Ahmedcan ile Lokmancan
27. Kıran Batır
28. Bünyad Pehlivan
29. Sığırcık
30. Ahmetler
31. Bülbüligöya
32. Gül Yüzük
33. Akıllı Kız
34. Kulal Eke
35. Ayperi
36. Gül Senaber’e ne Yaptı, Senaber Gül’e Ne Yaptı?
37. Hüsniyabanu
38. Sümbül Kuşu
39. Çinniay ile Bahtiyar
40. Şamurat Korkak
41. Zarlık ile Munglık
42. Ala Taylı Çocuk
43. Ermene Mergen
44. Cemile
45. Ziyad Batır
46. Lokman Hekim
47. Suhrab ile Mızrab
48. Üç Kardeşin Hikâyesi
49. İki Büyücü
50. İki Sandık
51. Melike-i Gülizar
52. Ercelalcan
53. Mislabu
54. Kıranağa
55. Su Kızı
56. İlimhan
57. Hasan ile Hurilika
58. Vezirveççe
59. Erkence
60. Dokuz Tembel Bir Becerikli
61. Padişah ile Yoksul İhtiyar
62. Yatsa Kalkmaz Kalksa Yürümez (Üç Yalan)
63. Abla ve Kız Kardeşler
64. Kılıç Batır
65. Mamir ile Samir
66. Melike-i Birmiskal
67. Şehzade Selman
68. Bektemir Batır
69. Hurşit ile Leyla
70. Adilbek ile Hurrembek Yerleşme Süreci
SONUÇ
KAYNAKLAR
SÖZLÜK
DİZİN
ÖZ / ABSTRACT