İletişim +90 312 284 34 18

Doğumunun Yüzüncü Yılında Cahit Sıtkı Tarancı Uluslararası Sempozyumu, 2007

₺40.00 ₺24.00
  • Yazar: Bilimsel Toplantı
  • Basım Yılı: 2007
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751625694
  • Barkod : 9789751625694
  • Fiziksel Özellikleri : 24 cm.

  • Ürün Barkodu

AÇIŞ KONUŞMALARI
Doç. Dr. Kemal TİMUR
Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Osman HORATA
Atatürk Kültür Merkezi Başkanı
Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ
Dicle Üniversitesi Rektörü
Mustafa TOPRAK
Diyarbakır Valisi

BİLDİRİLER
Kemal ÖZMEN
Cahit Sıtkı Tarancı ve Fransız Şiiri
Önder GÖÇGÜN
Fenomenolojik Açıdan: Cahit Sıtkı Tarancı’nın Yaşanılan “An”ı Esas Alan Şiir Sanatı
Sema UĞURCAN
Alain ve Cahit Sıtkı’nın Birleşen Şiir Görüşleri
Abdullah UÇMAN
Düzyazılarına Göre Cahit Sıtkı’nın Şiir ve Edebiyat Anlayışı
Recep DUYMAZ
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Estetiği – 1) Estetik Obje/Sanat Eseri
Turan KARATAŞ
Her Okurun Şairi: Cahit Sıtkı Tarancı
Himmet UÇ
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Etik Anlayışı
Yılmaz DAŞCIOĞLU
Serhat DEMİREL
Modern-Lirik ve İkinci Hece Kuşağı Duyarlılığı Açısından Cahit Sıtkı Tarancı
Kemal TİMUR
Tek İhtirasım Güzel Şiirler Söylemektir: Cahit Sıtkı Tarancı
Hüseyin TUNCER
Cahit Sıtkı’nın Şiirinde Form Meselesi
Cafer GARİPER
Sanatkârın Bir Genç Adam Olarak Portresi: Cahit Sıtkı Tarancı
İrfan YILDIZ
Mimari ve Süsleme Özellikleri Bakımından Cahit Sıtkı Tarancı Evi
Mesut TEKŞAN
Otuz Beş Yaş ve Metinlerarasılık
Osman BAYMAK
Balkan Edebiyatlarında Cahit Sıtkı Tarancı
Abdulkadir İNALTEKİN
Sosyo-Psikolojik Açıdan Cahit Sıtkı Tarancı’nın Edebi Kişiliği ve Poetik Düşüncesi Üzerine Bir İnceleme
İsmail SINIR
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Bestelenmiş Şiirlerindeki “Ölüm” Temasının Müzikal Kompozisyona Etkisi
Kadir Can DİLBER
Bir Şiir İşçisinin Sihirli Elleri - Cahit Sıtkı Tarancı-
Soner AKPINAR
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Türk Şair ve Yazarları Hakkındaki Görüşleri

CAHİT SITKI TARANCI’NIN ŞİİRİNDE TEMALAR
Ramazan KAPLAN
Cahit Sıtkı’nın Şiirinde Ölüm
Fuat YÖNDEMLİ
Ayna Metaforunun Cahit Sıtkı Tarancı’da Kullanılışı
Mehmet NARLI
Cahit Sıtkı Şiirinde Meyhane/İçki
Abdulhalim AYDIN
Cahit Sıtkı’da Eşya Düzeni ve Ölümsüzlük Arayışı
Mehmet Fetih YANARDAĞ - Zeliha ÖZTÜRK
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde Pitoresk
Selçuk ÇIKLA
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinin Spirtuel’i Üzerine Bir Araştırma
Cafer ŞEN
Cahit Sıtkı Tarancı Şiirinde Ayna İmgesinin Psikanalitik Temelleri
Mehmet Emin ULUDAĞ
Bir Şiirlik Vatan Şairi: Cahit Sıtkı Tarancı
Eylem SALTIK
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde Mekân
Fatih ARSLAN
Cahit Sıtkı Tarancı Şiirinde Nesne’nin Çağrısı
İbrahim TÜZER
Arafta Bir Şair: Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde Hayattan Ölüme Varolma Trajedisi
Kamuran ERONAT
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde Yalnızlık Duygusu
Keziban TEKŞAN
Cahit Sıtkı Tarancı’da Mevsimler 483
Murat KACIROĞLU
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirinde Özne-Ben’in Metafizik Bunalımı ve Bu Bunalımda İnanç Krizinin Rolü
Nurullah ULUTAŞ
Egzistansiyalist Felsefe Açısından Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde Aşk Olgusu
Özlem FEDAİ
“Ölümden Hayata Doğru Genişleyen Şiir”: Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde Varoluşçuluğun İzleri
Özlem NEMUTLU
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde Zaman
Sema Çetin BAYCANLAR
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde Nesnel Zamanın İzleri
Tacettin ŞİMŞEK
Cahit Sıtkı’nın Şiirlerinde Çocuk
Şengül KOCAMAN
Tarancı ve Baudelaire’in Kadına Bakışı
Yunus Emre GÖRDÜK
Şiirlerindeki Çelişkili Dini Duyguları Açısından, Cahit Sıtkı’nın “Öte Dünya” Algısı ve “Sonsuzluk” Özlemi
İlyas AKMAN
Cahit Sıtkı Tarancı’da Çaresizlik ve Pişmanlık
Mustafa ATİLA
Cahit Sıtkı’nın Fiziksel Görünümünün Ruh Dünyasına ve Eserlerine Yansıması
Mustafa YİĞİTOĞLU
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde Suçluluk ve Pişmanlık Duygusu
Ulaş BİNGÖL
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde Endişe
Mehmet GÜNGÖR
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde Sevgi Teması
Yasemin UZUN
Alımlama Estetiği ve Cahit Sıtkı
Feyyaz SAĞLAM
Türkiye Dışındaki Türk Toplulukları’nın Edebiyatları’nda Cahit Sıtkı Tarancı
Mahfuz ZARİÇ
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiir ve Öykülerinde İmajlar, Üslûp ve Tematik İlgiler

CAHİT SITKI TARANCI’NIN ŞİİR ÜSLUBU
Kâzım YETİŞ
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirinin Sitilistik Yapısı
Sadettin ÖZÇELİK
Zamirler Penceresinden Cahit Sıtkı’nın Şiiri
Ayşe İLKER
Cahit Sıtkı’nın Üç Şiir Kitabında Türkiye Türkçesinin Yazım Ölçünlüleşmesindeki Eğilimler
Erdoğan BOZ
Şair ve Yazarlar Sözlüklerinde Madde Başlarının İçerik Planı ve “Cahit Sıtkı Tarancı”
Fevzi KARADEMİR
Cahit Sıtkı’nın Şiirlerinde Soru
Ebru Burcu YILMAZ
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde Bilinçaltının Sunumu
Mustafa GÜNEŞ
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde Eski Şiir Kültürü ve Halk Söyleyişinden İzler
Safiye AKDENİZ
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Üslubunun Retorik Bir Niteliği: “Hal İfadeleri”nin Sıklığı
Seyfullah TÜRKMEN
Cahit Sıtkı’nın Şiirinde Dil Kullanımı
Süleyman AYDENİZ
Söz Grupları Çerçevesinde Cahit Sıtkı Tarancı’nın Ruh Dünyası
Nuri ÇELEBİCAN
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde Ses
Abdulhakim TUĞLUK
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde Kurgusal Mekân

CAHİT SITKI TARANCI’NIN HİKÂYE, MEKTUP VE HATIRALARI
Önder GÖÇGÜN - Orhan GÜVENÇ
Kendi El-Yazısı İle: Cahit Sıtkı Tarancı’nın, Yeğeni Şair Melek Öktem’e Gönderdiği Edebî İçerikli- Özel Mektupları
Mehmet TÖRENEK
Şiiri Birlikte Yazmak / Cahit Sıtkı -Ziya Osman Dostluğu
Hülya ARGUNŞAH
Cahit Sıtkı’nın Hikâyelerinde Yalnızlık ve Yalnız İnsanlar
Şaban SAĞLIK
Cahit Sıtkı’nın Aynı İsmi Taşıyan Şiir ve Hikâyeleri
Ramazan GÜLENDAM
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Hikâyelerinde Kadın
Münir ERTEN
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Hikâyelerinde Deyimler
Yasemin MUMCU AY
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Öykülerinde Şiirsellik/ Şiirlerinde Öyküsellik
Salim ARAS
Cahit Sıtkı’nın Hikâyelerinde Giriş Cümleleri
Necati TONGA
Reşid İskenderoğlu’nun Hatıralarında Cahit Sıtkı Tarancı