İletişim +90 312 284 34 18

Arış Dergisi 8 Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Sempozyumu Özel Sayısı-4, 2013

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
  • Basım Yılı: 2013
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: Sayı: 8
  • Dil : Türkçe - İngilizce
  • ISBN : 1301255X
  • Barkod : 1301255X8
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Halil AÇIKGÖZ
Sözel Metinlerde Yer Alan Görsel Malzemelerin Halı Tarihindeki Önemi

Minara ALİYEVA
Ahıska Türklerinde Halı Kültürü

Ahmet AYTAÇ - Birsen BÜYÜKKAYAER K.
Osmanlı Döneminde Devlet Tarafından Dokuma Ustalarının Başarılarının Taltif Edildiğine Dair Bazı Arşiv Belgeleri

Nursel BALCI
Türk Halı Sanatında Mitolojik Kaynaklı Bazı Motifler

Adem ÇELİK
Çankırı (Merkez) Yüzey Araştırmalarında Tespit Edilen Düz Dokuma Yaygılar

Mehmet ÖZKARTAL
Türk Destanlarında Geçen Halı Anlatımları, Halılardaki Hayvan Motifleri
ve Renklerinin Dili

Valide PAŞAYEVA
Azerbaycan Cecimlerinin Sanatsal ve Teknik Özellikleri ile Günümüzdeki Durumu

Mehmet SAĞ
Bir Sembol Olarak “Kilim”

Ela TAŞ
Van – Hakkâri Yörelerinde Sine Olarak Bilinen Kilimler

Selen YAMAN
Geçmişten Günümüze Trakya El Dokumaları Yaygılar, Tasarımda Sorunlar ve Çözümler

Ali YILDIZ
Teke Yöresinde Barak Kilimleri