İletişim +90 312 284 34 18

Irak Türkmen Folklorunda Halk İnançları, 2012

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Necdet Yaşar BAYATLI
  • Basım Yılı: 2012
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751625182
  • Barkod : 9789751625182
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Ön Söz
Kısaltmalar
Giriş

I. Çalışma Hakkında Genel Bilgiler

II. Irak Türkmenleri Hakkında Genel Bilgiler

BİRİNCİ BÖLÜM
İYELER
1.1. Tengri / Türk Tengrisi / Bir Tengri / Tanrı
1.2. İyeler

İKİNCİ BÖLÜM
DOĞUM
2.1. Doğum Öncesi
2.2. Doğum Esnası
2.3. Doğum Sonrası

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EVLENME
3.1. Evlilik Öncesi
3.2. Düğün / Toy
3.3. Evlilik, Düğün / Toy Sonrası

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖLÜM
4.1. Ölüm Öncesi
4.2. Ölüm Esnası
4.3. Ölüm Sonrası

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ KONULARLA İLGİLİ HALK İNANÇLARI
5.1. Yağmur Duası
5.2. Nevruz
5.3. Hıdırellez
5.4. Zekeriya Sofrası
5.5. Bayramlar
5.6. Alkışlar ve Kargışlar
5.7. Yeminler / Antlar
5.8. Sayı ve Rakamlarla İlgili Halk İnançları
5.9. Türkmenler Arasında Hısım ve Akrabalara Verilen Adlar
5.10. Aylar ile İlgili Halk İnançları
5.11. Rüyalarla İlgili Halk İnançları
5.12. Renklerle İlgili Halk İnançları
5.13. Kuşlar, Hareşeler ve Diğer Hayvanlarla İlgili Halk İnançları
5.14. Uğur ve Uğursuzlukla İlgili Halk İnançları
5.15. İnsanın Uzuvları, Davranışları, Hareketleri ile İlgili Halk İnançları ve Bunlara Bağlı Pratikler
5.16. Ahiret, Kıyamet Günü ve Kıyamet Gününün Belirtileri ile İlgili Halk İnançları, Diğer Dinî İnançlar ve Bunlara Bağlı Pratikler
5.17. Yiyecek ve İçeceklerle İlgili Halk İnançları ve Bunlara Bağlı Pratik ve Âdetler
5.18. İki Kadınlı / İki Avratlı Adamlarla İlgili Halk İnançları
5.19. Çeşitli Konulardaki Halk İnançları ve Bazı Pratik ve Âdetler

Sonuç
Kaynakça
Ekler