İletişim +90 312 284 34 18

Erdem Dergisi Sayı Peyami Safa Özel Sayısı, 2012

₺12.00 ₺7.20
  • Yazar: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
  • Basım Yılı: 2012
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: Sayı: 62, Peyami Safa Özel Sayısı
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 1010867X
  • Barkod : 1010867X62
  • Fiziksel Özellikleri : 24 cm

  • Ürün Barkodu

Beşir AYVAZOĞLU
Peyami Safa’nın Hareket Yazıları

Yunus BALCI
Psikanalist Bir Romancının Psikanalizi Yalnızız’da Peyami Safa’nın Psikanalizi Üzerine Bir Uygulama

Müzeyyen BUTTANRI
Peyami Safa’nın Romanlarında Anne ve Babalar

Cafer GARİPER
Yalnızız Romanında Mekânın Poetikasızlaşması ve Ütopik Dünya Olarak Simeranya

Önder GÖÇGÜN
Ölümünün 50. yılında, Romancı Kimliği ile Bütünleşen Fikir Dünyası İçinde Peyami Safa

Fazıl GÖKÇEK
Marcel Brion ve Peyami Safa’nın Attila Hakkındaki Romanları

Abdullah HARMANCI
Peyami Safa Öykücülüğüne Tematik Bir Yaklaşım

İsmail KARACA
Peyami Safa’nin Eserlerinde Güzel Sanatlar

Seda Gül KARTAL
Peyami Safa’nın Romanlarında İdealist Gençler ve Ortak Özellikleri

Nevzat KÖSEOĞLU
Türk Düşünce Hayatında Peyami Bey

Mehmet NARLI-Berna USLU KAYA
Peyami Safa’nın Romanlarında Mutsuzluğun Kaynakları

Özlem NEMUTLU
Peyami Safa’nın Tenkit Anlayışı

Kamil Veli NERİMANOĞLU
Peyami Safa: Dil ve Üslup Üzerine

Sema ÖZHER KOÇ
Geriye Dönenlerin Toplumla Yüzleşmesi: Peyami Safa’dan “Mahşer” Telaşı

Mehmet TEKİN
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Romanında ‘Ben Anlatım’ Yöntemi ve Sorunları

Çilem TERCÜMAN
Peyami Safa’nın Romancılığında Cumbadan Rumbaya’nın Yeri

Kemal TİMUR
İki Münevverin Dostluğu: Peyami Safa-Cahit Sıtkı

Mehmet TÖRENEK
Peyami Safa ve Türk Düşüncesi Dergisi

Abdullah UÇMAN
Peyami Safa’nın Türk İnkılâbına Bakışlar’ı

Sema UĞURCAN
Zihniyetlerin Yansıma Alanı Olarak Peyami Safa’nın Romanları ve Şahıslar Dünyası

Mehmet Emin ULUDAĞ
Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’nda Gerçekleşen Psikolojik Aktiviteler

Kâzım YETİŞ
Peyami Safa’nın Türk Romancılığındaki Yeri

Ali YILDIZ
Peyami Safa’nın Düşünce ve Sanat Dünyasında Mistisizm

Fuat YÖNDEMLİ
Hekim Gözüyle “Matmazel Noraliya’nın Koltuğu

Erdem Yayın İlkeleri