İletişim +90 312 284 34 18

7.Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri-II, 2011

₺40.00 ₺24.00
  • Yazar: Bilimsel Toplantı
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751624659
  • Barkod : 9789751624659
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu


YAŞAMIN İSTANBULCASI

Şebnem ATAKAN
Esir Bir İspanyol Gemicinin
İstanbul İzlenimleri

Dursun AYAN - Özbay GÜVEN
Bizans İstanbulunda Polo/Çevgân Sporu

Eyüp BAŞ
Osmanlı İstanbulunda İstanbulluluk Bilincinin Oluşum Süreci

Tuncer BAYKARA
İstanbul Kız Kulesi ve Türk Âleminde Bir Odak Olması

Deniz DEMİRARSLAN
Batılılaşma / Modernleşme Sürecinde Türk Barınma Kültüründeki Değişimin İstanbul Kent Dokusuna Yansımaları

İsmail DOĞAN
Kentsel Değişimin Tanıkları Olarak Osmanlı Aydınlarının Gözüyle İstanbul

Aslıhan DOĞAN TOPÇU
Beyazperdede İstanbul: 1950lerden 2000`lere Türk Sinemasında İstanbul`un Temsili

Öztürk EMİROGLU
Polonyalı İki Gezginin Kaleminden XIX. Yüzyıl İstanbul`u

Filiz ERDEMİR
Türk Sinemasında Hayallerin Kenti İstanbul`un İç Göç Filmlerinde Temsili

Gükan IŞIK - Ülkü Ayşe OĞUZHAN BÖREKÇİ
Bir Gezginin Kaleminden İstanbul Portresi: "Osmanlı`nın İstanbul`u"

Emine İNANIR
Rus Gezi Notlarında XVII-XVIII. Yüzyıl İstanbulu

Raif İVECAN
Evliya Çelebinin Seyahatname Adlı Eserinde İstanbul Unlu Mamuller, Aşçılar, Şerbetçiler, Helvacılar ve Tatlıcılar Esnafı

Yaşar KALAFAT
İstanbul Örnekleri ile Türk Kültürlü Halklarda `Ses Orucu`

İrfan KALAYCI - Hatice ÖZKURT
`Finansal Kültür un Başkenti İstanbul: Kozmopolit Bir Ekonomi Üzerine Kültürel Tezler

Jale ÖZATA DİRLİKYAPAN
İstanbul`un Edebiyatçı Mekânları

Nebi ÖZDEMİR
İstanbul`un Kültür Ekonomisi ve Yönetimi

Ebru ŞENOCAK
Kültürel Bellekte İstanbul

Çilem TERCÜMAN
Balıkhane Nazın Ali Rıza Beye Göre İstanbul`da Kadının Gündelik Hayatı

Mehmet TEZCAN - Turan AÇIK
John Bell`in İstanbul Seyahati (1737-38) ve Gördükleri

Fikret TÜRKMEN - Zofie RUDOVA
Mary Lucy Jane Garnett`in ve Grace Ellison`un Seyahatnamelerinde İstanbul

Berrin UYAR AKALIN
Tıflî Ahmet Çelebi ve Hikâyelerinde Geçen Eski İstanbul`un Sosyal Hayatı

Naciye YILDIZ
Ignâcz Künos ve İstanbul

Filiz YILDIZ TOPÇU
İstanbul Hanımları

Ali Ata YİĞİT
Payitahttan Taşraya Kız Rüştiyelerinin Yaygınlaşması ve Kültürel Değişime Etkisi

Grazyna ZAJAC
Polonyalı İki Gezgin Rahibin Gözüyle XIX. Yüzyılda İstanbul

İSTANBUL`DA EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR KURUMLARI

Ahmet ACIDUMAN - Berna ARDA
18. Yüzyılda Tıp Çevirilerine Bir Örnek: Hekimbaşı Abdülaziz Efendinin Kıtaat-i Nekâve Fî Tercemet-i Kelimât-i Boerhâve`si

Hüseyin AĞCA
Hendesehane`nin Kuruluşundan Günümüze Kadar İstanbul`da Açılan Askeri Eğitim Kurumlarının; Türk Eğitim, Bilim, Kültür, Güzel Sanatlar, Teknoloji ve Toplum Hayatına Hizmetleri

Nurettin AKSAKAL
Osmanlı Döneminde: Kâğıthane`de Bir Halk Hekimliği Ürünü "Eğir"

Hakan ANAMERİÇ
İstanbul Kütüphanelerinin Batı Bilim ve Kültür Hayatına Etkileri (XIX-XX. Yüzyıllar ve Cumhuriyet`in İlk Yılları)

Adnan ATAÇ - Esin KAHYA - Sevgi ŞAR
On Yedinci Yüzyılda Kaleme Alınmış Seyahatname Örneklerinde İstanbul`da Sağlık

Fulya BAYRAKTAR
Felsefeci Yazar Mutasavvıf Bir İstanbul Hanımefendisi: Semiha Cemal

Levent BAYRAKTAR
Darülfünun`da Bir Felsefe Hocası: Mehmet Emin Erişirgil

Suzan BAYRAKTAROĞLU

Vakıflar Genel Müdürlüğü`nün İstanbul`a Kazandırdığı Müzeler

Bayhan ÇUBUKÇU
Darülakakir Avrupa`nın İlk Merkez Eczanesi, Kuruluş: 1557

Sema DEMİR
Geleneksel Yaşam Temsilleri: Bir Zamanlar İstanbul`da Kadın ve Kültürün Müzeleşmesi

Melek DOSAY GÖKDOĞAN
İstanbul`un Cazibesine Kapılan Bir Matematikçi: Mağribî

Esin KAHYA
Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi ve İstanbul`a Verdiği Sağlık Hizmetleri

Emel KOÇ
Osmanlı Pozitivizminin Öncü Bir İsmi: Ahmet Rıza Bey

Gülbin ÖZÇELİKAY
İstanbul Eczanelerinin İstanbul Sosyal Yaşamı Üzerine Etkileri

Selim Hilmi ÖZKAN
Amcazade Hüseyin Paşa Kütüphanesi ve İstanbul Kütüphaneleri İçerisindeki Yeri

Fatih RUKANCI
20. Yüzyılın İlk Çeyreğinde İstanbul Kütüphaneleri

Yavuz UNAT - Tuba UYMAZ
Fatih Dönemi Astronomlarından Ali Kuşçu ve Batı Astronomisine Etkisi

İlter UZEL
Türk Diş Hekimliğinde İstanbul`un Yeri

Fuat YÖNDEMLİ
İsmail Hilmi el-Erzurumî`nin Tıbbiye Mektebi Ders Takrirlerini Yazdığı "Müfredat-ı Tıbbiye" Adlı Eserinin Tanıtılması