İletişim +90 312 284 34 18

7.Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri: Edebiyat ve Folklorda İstanbul-III, 0

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Bilimsel Toplantı
  • Basım Yılı: 0
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: III. Cilt
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751624666
  • Barkod : 9789751624666
  • Fiziksel Özellikleri : 24 cm

  • Ürün Barkodu

EDEBİYAT

Ayşegül AKDEMİR
Nâbî`nin "Hayriyye`si Işığında XVII. Yüzyılda Merkez ve Çevre Yahut İstanbul ve Taşra

Yavuz AKPINAR
İsmail Gaspıralı ve Gazetesi Tercüman`ın İstanbul (Türkiye) Resmî Makamlarıyla İlişkileri

Turgay ANAR
Yeni Türk Şiirinde Kız Kulesi

Rebecca ANDERSON
A Cultural Deconstruction of Mark Twain`s Writings About 1867 Turkey

Mehmet Mehdi BAYAT
Çağdaş Irak Arap Şiirinde İstanbul

Ali Fuat BİLKAN
İstanbul Köktür, Taşra Budak (Nâbî`nin İstanbul-Taşra Mukayesesi)

İsmail CAMBAZOV
Ünlü Bulgar Güldürü Yazarı ve Karikatürcüsü Çudomir`in Gözüyle 1930`lu Yıllarda İstanbul

A.Mecit CANATAK
Osman Cemal Kaygılı`nın Yazılarında Eski İstanbul Meyhaneleri

Danuta CHMIELOWSKA
Adam Mickiewicz`in Mektuplarında İstanbul

Sezai COŞKUN
Modern Kent ve Modern Birey İlişkisi Bağlamında II. Yeni Şiirinde İstanbul

Nurullah ÇETİN
Yahya Kemal`e Göre İstanbul`un Türk-İslam Kültür ve Medeniyetindeki Yeri

Suzan DEMİRCİ
Hikmet Feridun Es`in Röportaj ve Yazılarında İstanbul`da Yaşayan Esnaflardan Bir Kesit

Catharina DUFFT
istanbul in Selected Works of Modern Turkish World Literatüre: The City as Muse and the Unreachable Beloved

Süer EKER
Son Yüz Yılda Ölçünlü Türkçede Neler Değişti? (1909-2009)

Ali EROL
"Sıraselvilerde Bir Otel Odası`ndan İstanbul ve Düşündürdükleri

G. Gonca GÖKALP ALPASLAN
İlhan Berk`in Şiirlerinde Tarihsel Bir İmge Olarak İstanbul

Naciye GÜNGÖRMÜŞ
Macar Edebiyatı ve Kültüründe İstanbul`un Yeri ve Önemi

Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU
M. E. Resulzade`nin İstanbul`da Yayımlattığı Bildiriş Gazetesi ve Onun Bilinmeyen İmzaları

Hüseyin KANDEMİR
Göçmen Rus Edebiyatı ve İstanbul

Nevin KARABELA
Mısırlı Yazar Ahmed Emîn`in İstanbul İzlenimleri

Alâattin KARACA
Sermet Muhtar Alus`un Yazılarında İstanbul`daki Eski Okullar

İsmail KARACA
Halit Ziya Uşaklıgil`in Roman ve Hikâyelerinde İstanbul ve İstanbul Yaşayışı

M. Metin KARAÖRS
Prof. Dr. Muharrem Ergin`e Göre İstanbul Türkçesi

Ayla KAŞOĞLU
Orhan Kemal`in "İstanbul`dan Çizgileri"

Halina KUBICKA
Majesty, Splendor, Mystery - Pictures of istanbul in Contemporary Popular Literatüre

Petr KUCERA
19. Yüzyıl Osmanlı-Türk Romanında Batılılaşan İstanbul ve Kültürel Eleştiri

Maria MAVROPOULOU
Yunan Roman Yazarlarının Eserlerinde İstanbul

Serpil OPPERMANN
‘İstanbul is like a Judas Tree`: Urban Ecocriticism and Fictions of İstanbul

İnna OSSİPTSUK
Benim Yabana Şehrim: Rus Göçmen Edebiyatında İstanbul İmgeleri

Mustafa ÖNER
Galiesgar Kamal ve İstanbul Mektupları

Zeynep Bağlan ÖZER
İosif Brodski`nin İstanbul`a Yolculuk Adlı Eserinde İstanbul

Nevin ÖZKAN
Out of istanbul: Nature in Sait Faik Abasıyanık`s Short Stories

Kemal ÖZMEN - Ceren ÖZGÜLER
Şiir ve Kent: İlhan Berk`in Şiirinde İstanbul

İsmail PARLATIR
"İstanbul Türkçesi" Teriminin Ortaya Çıkışı

Mehmet SAMSAKÇI
Atilla İlhan`ın "Aynanın İçindekiler" Serisini Oluşturan Romanlarında İstanbul Algısı

Scott SLOVIC
Literary istanbul and the Notion of Place in Contemporary Ecocriticism

Gülçin TANRIBUYURDU
Eski İstanbul`da Bir Frenk Semti ve Klâsik Türk Şiirindeki Yansımaları: "Galata"

Ekaterina TİMOFEEVA
XX. Yüzyılın Başlarında Rus Göçmenlerin Kaderlerinde İstanbul (A. Averçenko, A. Tolstoy, M. Bulgakov Eserlerinde)

Mehmet TÖRENEK
Tanpınar`da Boğaziçi ve Deniz

İbrahim TÜZER
`Damla Damla Biriken Zerre Zerre Dağıları` Şehir: İstanbul ve Sezai Karakoç Şiirindeki Halleri

Erol ÜLGEN
Oğuz Özdeş`in Gazete ve Dergi Yazılarında İstanbul

M. Celal VARIŞOĞLU
Nedim`in Şiirlerinde Otoritenin Merkezi Olarak İstanbul

S. Dilek YALÇIN ÇELİK
Salâh Bey Tarihinden İstanbul Manzaraları

Kâzım YETİŞ

Yeni Türk Edebiyatında Bir Medeniyet Algısı Olarak İstanbul

FOLKLOR

Ali Berat ALPTEKİN
İstanbul`un Türk Masallarına Yansıması

İsmet ÇETİN
Halk Şairlerinin Şiirlerinde İstanbul

Meral DEMİRYÜREK
Bazı Edebî Metinler Bağlamında XIX. Yüzyıl Sonu İle XX. Yüzyıl Başlarında İstanbul`da Yiyecek İçecek Kültürü

Ali DUYMAZ
Çocuk Folklorunda İstanbul İmgesi

Dilaver DÜZGÜN
Türk Gölge Oyunu Karagözde İstanbul Hayatı

Cengiz GÖKŞEN
İncili Çavuş, Bekri Mustafa ve Temel Fıkralarında İstanbul

Hatice İÇEL
Anadolu Türkülerinde İstanbul

Doğan KAYA
İstanbul Semtlerini Konu Edinen Maniler Cönkü

Aynur KOÇAK
Bir Gurbet İmgesi Olarak İstanbul: "Yârim İstanbul`u Mesken mi Tuttun?"

M. Sabri KOZ
İstanbul Yangınlarına Destanlar

Mevlüt ÖZHAN
Karagöz`de Çok Kültürlülük

Saim SAKAOĞLU
İstanbul`da Derlenen Bilmeceler ve Türk Dünyası Bilmecelerinde İstanbul

Esma ŞİMŞEK
Eğin (Kemaliye) "Elagözlü”lerinde Gurbet veya İstanbul

Saltanat TAĞIYEVA
İstanbul Kahvehanelerinde Âşık Müziği

Nail TAN
İstanbul`un Turistik Kültürel Donatımı Çerçevesinde Günümüzde Yaşatılması Gereken Bazı Halk Kültürü Ürünleri

Kadriye TÜRKAN
Anadolu Masallarında İstanbul Olgusu