İletişim +90 312 284 34 18

7.Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri: İstanbul’da Sanat: Mimari, El Sanatı, Resim Müzik-IV, 2011

₺50.00 ₺30.00
  • Yazar: Bilimsel Toplantı
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV. Cilt
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751624673
  • Barkod : 9789751624673
  • Fiziksel Özellikleri : 24 cm

  • Ürün Barkodu

MİMARİ

Semavi EYİCE
Tanıdığım İstanbul

Yaşar BAŞ
İstanbul Esir Hanı

Gönül CANTAY
İstanbul Tarihi Topografyasında Osmanlı Mimarisinin Önemi

Vildan ÇETİNTAŞ
İstanbul`da Bir Osmanlı Anıtı "Abide-i Hürriyet"

S. İren DİZDAR
Kentsel Sit Alanı Uygulamaları ve Üsküdar Şemsipaşa Örneği

Ebru ERBAŞ GÜRLER
Westernized Oriental Turkish Landscape: The Gardens of Istanbul

Blagovesta IVANOVA
Fossati Architects in Istanbul

Hatıra KAMALOVA
Orta Asya’dan İstanbul’a Tarihi ve Kültürel Bir Mekân: Özbekler Tekkesi

Elisabed MAÇİTİDZE
İstanbul’daki Gürcü Katolik Kilisesi

Çılga RESULOĞLU
İstanbul Mimarisi’nde Batılılaşma Sürecinde Bir Tipoloji Olarak Pasajların Yeri: Beyoğlu Örneği

Selçuk SEÇKİN
Fatih Dönemi Mescidlerinin İstanbul’daki Türk Yerleşimine Katkısı

Nahide ŞİMŞİR
XVIII. Yüzyılın Ortalarında İstanbul Hamamları’na Dair Bazı Tespitler

Kadir Serdar TAFLAN – Seçil ŞATIR – Refik YÜKSEK – Taner TAVLAŞ
Osmanlı Dönemi İstanbul’unda Kentsel Mekânlar ve Kent Donanımlarının Güncel Değerlendirilmesi

Şerife TALİ
İstanbul Su Mimarisinde Selâtîn Cami Şadırvanları Üzerine Bir Değerlendirme

Hülya TEZCAN
Saray-ı Cedid’in (Topkapı Sarayı) Bizans Devri Arkeolojisi

Fikret TİKVEŞ
Fatih Sultan Mehmet Tarafından İstanbul’da Ayasofya ve Prizren’de Sveta Bogoroditsa Levişka Kilisesi’nin Camiye Dönüştürülmesi

Aygün ÜLGEN
İstanbul’da Üç Kaptanıderya Külliyesi

Jusuf XHİBO
Fatih Namazgahlarının Ortak Mimari Özellikleri: İstanbul Okmeydanı Namazgahı-Kosova Prizren Namazgahı

Mehmet Fatih YAVUZ
Antik Çağda İstanbul Boğazı’nda Yer Alan Kutsal Alanlar

EL SANATI

H. Örcün BARIŞTA
Osmanlı İmparatorluğu Dönemi İstanbul ve Dışından Bazı Kadın Mezartaşı Başlıkları

Natela DANGADZE
Kutaisi Tarihi Devlet Müzesi’nde Bulunan 17. Ve 19. Yüzyıllar Arasında İstanbul’da Basılan Osmanlı Sikkeleri

F. Çiçek DERMAN
XX. Yüzyıl İstanbul’undaki Tezyînî Sanatlar Üzerine

M. Uğur DERMAN
İstanbul’un Tuğralı Kitâbelerine Dâir

Mediha FİŞEKÇİ
İstanbul Mezar Taşlarının Prizren-Şayne Mezar Taşlarındaki Etkileri

Selin İPEK
19. Yüzyıl İstanbulu’nun Saray Kadınları İçin Çalışan Ünlü Terzileri

Fatma KOÇ – Emine KOCA
Geleneksel Giysi Tarzlarının Değişimi ve Türk Modasının Oluşumunda İstanbul

Candan NEMLİOĞLU – Ferda OLBAK MAZAK
İstanbul Lâlesi’nin Türk ve Batı Kültürüne Etkisi

Fatih ÖZKAFA
Türk Hat Estetiğindeki Farklılaşmalar Bakımından Kadırga Sokullu Camii

Zübeyde Cihan ÖZSAYINER
İstanbul İli Vakıf Camilerinden Çalınan Tarihi Eserler

Halide SARIOĞLU – Melda ÖZDEMİR
Harbiye Askeri Müzesi Silah Koleksiyonundan Deri Silah ve Teçhizat Örnekleri

Nuran SAY
Nakkaş Levnî’nin İki Kadın Minyatüründeki Kumaş Tasarları

Aysen SOYSALDI – Tangül Özbel SINAV
İstanbul Yazmaları (Prof. Y. Kenan Özbel Koleksiyonundan ve Arşivinden Örneklerle)

Guzel Valeeva SULEYMANOVA
Attribution of 15-16th Century Tatar Jewelry Articles in Comparing with Ottoman Turkish Samples

Başak Burcu TEKİN
19. Yüzyıl İstanbul’unda Tezhip ve Müzehhipler: Arşiv, Kütüphane ve Müzelerdeki Eserlere Göre Bir Değerlendirme

Gül TUNÇEL
İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’ndeki Bir Grup Tombak Buhurdan

Savaş YILDIRIM
18. Yüzyıl Üsküdar Yapılarındaki Çiniler

RESİM

Elif ÇİMEN
19. Yüzyıl Sonlarından Günümüze İstanbul’un Kentsel Dokusunun Avrupa ve Türk Resim Sanatına Yansımaları

Mesut DÜNDAR
Beylerbeyi Sarayı Tavan Resimleri

Jacob M. LANDAU
Hebrew Printing in Ottoman Istanbul

MÜZİK

Haşmet ALTINÖLÇEK
Eski İstanbul Şarkılarının İnsanlar Üzerindeki Terapik Etkileri

Mukaddes ARSLAN
Türk Sanat Musikisi Tarihinde Üsküdar Musiki Cemiyetinin Tarihi ve Kültürel Varlığı

Göktan AY
İstanbul Şarkıları ve Türküleri Üzerine Bir Analiz Çalışması

Hayati BEŞİRLİ – Adem SAĞIR
1995-2009 Döneminde Farklı Müzik Türlerinde Yorumlanan Şarkılarda İstanbul

Şefika Şehvar BEŞİROĞLU
Dimitri Kantemir ve Dönem Müik Anlayışı İçinde “Otantiklik” Kavramı ve İcra Şekilleri

Gözde ÇOLAKOĞLU SARI – Ayhan SARI
Osmanlı-Türk Müziği Kimliğinin Oluşmasını Destekleyen Alt Yapı: İstanbul ve Saray

Yavuz DALOĞLU
Tarihsel, Toplumsal ve Sanatsal Açıdan İmparatorluklar Başkenti İstanbul’un Genel Hatlarıyla Müzik Haritası

Levent DEĞİRMENCİOĞLU
Osmanlı Devleti’nde XIX. Yüzyılda Batılılaşma Hareketlerinin Bir Sonucu Olarak İstanbul Merkezli Türk Müziği Kültürüne Giren Batı Müziği Sazlarından Viyolonsel

Metin EKE
Türk Halk Müziği Repertuar’ında Bulunan İstanbul Konulu Türkülerin Analitik Olarak İncelenmesi

Şeyma ERSOY ÇAK
Osmanlı Müziğinin İstanbul’a Yansımaları

Necati GEDİKLİ
İstanbul’un Türk ve Dünya Müzik Kültüründeki Yeri

Sinan GÖNEN
Türkülerin Dilinde İstanbul Silüetinin Görünümü

Mehmet KINIK
İstanbul Mûsikî Kültüründe İstanbul Türküleri Üzerine Bir Çalışma

Zafer KURTASLAN
Türkiye’de Keman Eğitiminin Okullaşma Sürecinde İstanbul’daki Mesleki Müzik Eğitimi Kurumlarının Rolü

N. Oya LEVENDOĞLU ÖNER
İstanbul’da Müzik: Evrensel Bir Mesaj mı?

Sinem ÖZDEMİR
Batılılaşma Sürecinde İstanbul Eğlence Hayatında Musikisinin Yeri

Alp ÖZEREN
İstanbul’da Müzik Eğitimi Verilen Kurumların; Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bağlamında İncelenmesi, Değerlendirilmesi

Sema SEVİNÇ
Türk Operasının Gelişiminde İstanbul’un Yeri ve Önemi

Emel ŞENOCAK
Farklı Makamlardaki İstanbul Türkülerinin Müzikal Analizleri ve İcra Teknikleri

Feza TANSUĞ
Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul Şehir Musikisi

Erhan TEKİN
Osmanlı İmparatorluğu Döneminde İstanbul’da Barışta ve Savaşta Mehter Müziği ve Çalgıları

Nesibe Özgül TURGAY
İstanbul’un Fasıl Müziği Mekânları

Ali UÇAN
İstanbul Müzik Kültürünün Türk ve Dünya Müzik Kültüründeki Yerini Belirleyen Başlıca Etmenler ve Kurumsal Dönüşümler

Seyit YÖRE
Osmanlı’dan Türkiye’ye Müzik Kültüründe İstanbul

Prof. Dr. Osman HORATA
7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Kapanış Konuşması

Doç. Dr. Recep BOZTEMUR
7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Kapanış Bildirgesi