İletişim +90 312 284 34 18

Erdem Dergisi, 2011

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: Sayı: 60
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 1010867X
  • Barkod : 1010867X60
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Mithat Aydın
Misyonerlik Kıskacında Nesturiler: Katolik, Ortodoks ve Protestan Misyonerlerin Nesturiler Arasındaki Faaliyetleri ve Bunun Siyasi Sonuçları

Özcan Bayrak
Osmanlıdaki Kültürel Değişim Sürecinin Ahmet Mithat Efendi’nin Jöntürk Romanında İrdelenmesi

Ahmet Demir
Bir Şairin Kaleminden ‘Ben’e, Sanata ve Yaşama Dair Notlar: İlhan Berk’in Düz Yazıları

Belkıs Altuniş Gürsoy
Siyasetname Hüviyetinde Bir Esaretname

Alsu Kamalieva
Musa Celil’in “Moabit Defterleri” Üzerine Bir İnceleme

Saadettin Koç
Türklerde Kadın ve Hüseyin Nihal Atsız’ın Tarihî Romanlarında Kadın Motifi

Zeynel Özlü
Saray-ı Hümâyûn Dişçileri İle İlgili Bazı Notlar

Nermin Yazıcı
Edebiyat Tarihi Bağlamında Türk Çocuk Edebiyatı Tarihi Yazımında Karşılaşılan Sorunlar

Oktay Yivli
Sevdican Oyununda Kadın Tipleri

Ömer Çakır
Merkezimizden Haberler

Erdem Yayın İlkeleri