İletişim +90 312 284 34 18

Plevne Türküleri, 2011

₺14.00 ₺8.40
  • Yazar: Mehmet Naci ÖNAL
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751623713
  • Barkod : 9789751623713
  • Fiziksel Özellikleri : 24 cm

  • Ürün Barkodu

Ön Söz
Kısaltmalar
GİRİŞ
I- Türkü
A- Türküler Hakkında
B- Türkülerin Tasnifi
C- Plevne Türkülerinin Yapısı
II- Tarih
A- Tarih ve Halk Edebiyatı
B- Gazi Osman Paşa`nın Hayatı
C- Plevne Savaşları
BİRİNCİ BÖLÜM
PLEVNE TÜRKÜLERİNİN SÖYLENDİĞİ COĞRAFYA VE PLEVNE MARŞLARI
I- Plevne Türkülerinin Söylendiği Coğrafya
II- Plevne Türkülerinin Kaynakları
III- Plevne Savaşı Hakkında Söylenmiş Destanlar
IV- Plevne Marşları
İKİNCİ BÖLÜM
PLEVNE TÜRKÜLERİ VE DESTANLARI
I- 11 Heceli Plevne Türküleri
II- 8 Heceli Plevne Türküleri
III- 11 ve 8 Heceli Bentlerden Oluşan Plevne Türküleri
IV- Hece ve Dizelerinde Kararlılık Göstermeyen Plevne Türküleri
V- Plevne Savaşı Hakkında Söylenmiş Destanlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PLEVNE TÜRKÜLERİNİN BENTLERİNİN VE DİZELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
I- "-mam dedi/diyor/diy/diyur" Refli Bentlerin ve Dizelerinin Çeşitlemeleri
II- "-ar gider/gitti/gide/diter" Redifli Bentlerin ve Dizelerin Çeşitlemeleri
III- "-ır mı" Redifli Bentlerin ve Dizelerinin Çeşitlemeleri
IV- "top patladı" Redifli Bentlerin ve Dizelerinin Çeşitlemeleri
V- "a" Redifli Bentlerin ve Dizelerinin Çeşitlemeleri
VI- "yaktı beni cayır cayır" Kavuştaklı Bentlerin ve Dizelerinin Çeşitlemeleri
VII- "can veriyor" Redifli Bentlerin ve Dizelerinin Çeşitlemeleri
VIII- "yetiş Süleyman Paşa kolu" Kavuştaklı Bentlerin ve Dizelerinin Çeşitlemeleri
IX- "kadı" Redifli Bentlerin ve Dizelerinin Çeşitlemeleri
X- "öksüz ettin yavruları" Kavuştaklı Bentlerin ve Dizelerin Çeşitlemeleri
XI- "gece burdan geçti derler" Kavuştaklı Bentlerin ve Dizelerinin Çeşitlemeleri
XII- "satıldı" Redifli Bentlerin ve Dizelerinin Çeşitlemeleri
XIII- "-uldu" Redifli Bentlerin ve Dizelerinin Çeşitlemeleri
XIV- "-ları" Redifli Bentlerin ve Dizelerinin Çeşitlemeleri
XV- "-mez oldu" Redifli Bentlerin ve Dizelerinin Çeşitlemeleri
XVI- "Moskof ile ne laflaştı" Kavuştaklı Bentlerin ve Dizelerinin Çeşitlemeleri
XVII- "top birden atılır" Redifli Bentlerin ve Dizelerinin Çeşitlemeleri
XVIII- Bir Bentten Oluşanlar
XIX- Sekiz Heceli Bentlerin Karşılaştırmasının Dizimi veya Destanlaşan Türküler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
PLEVNE SAVAŞI TARİHİ İLE PLEVNE TÜRKÜLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
I- Plevne Savaşı Öncesini Anlatan Bentler
II- Plevne Savaşı`nı Anlatan Bentler
III- Plevne`den Çıkış Öncesini Anlatan Bentler
IV- Plevne`den Çıkışı Anlatan Bentler
V- Plevne Savaşı Sonrasını Anlatan Bentler
SONUÇ
KAYNAKLAR
PLEVNE SAVAŞI HARİTALARI
PLEVNE GRAVÜRLERİ
PLEVNE MARŞLARININ NOTALARI
PLEVNE TÜRKÜLERİNİN SÖYLENDİĞİ COĞRAFYANIN HARİTASI