İletişim +90 312 284 34 18

Ürdün`de Osmanlı Mimarisi, 2010

₺14.00 ₺8.40
  • Yazar: Ahmet ÇAYCI
  • Basım Yılı: 2010
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751623300
  • Barkod : 9789751623300
  • Fiziksel Özellikleri : 24 cm

  • Ürün Barkodu

Ön Söz
Kısaltmalar
I- GİRİŞ
A- Ürdün`ün Coğrafyası ve Tarihi
B- Ürdün`deki Osmanlı Öncesi İslâmî Döneme Ait Mimari Eserler
1- Camiler ve Mescidler
2- Kasırlar
3- Kaleler
4- Makam ve Türbeler
5- Hamamlar
II- OSMALI DÖNEMİNDE ÜRDÜN`DEKİ YERLEŞİM BİRİMLERİ VE MİMARİ YAPILARI
A- Aclûn
B- Akabe
C- Ammân
1- Mescidu Vadi`s-Seyr El-Kebir
2- Hükümet Binası
3- Belediye Binası
4- Postane Binası
D- Ceraş
1- Hamidiye Camii
2- Çarşı
3- Ceraş Değirmenleri
E- İrbid
1- Medrese
2- Saray (Hükümet) Binası
3- Postane Binası
4- Çarşı
F- Kerek
1- Hamidiye Camii
2- Hükümet (Medrese) Binası
G- Ma`ân
1- Hükümet Binası
2- Belediye Binası
H- Mâdabâ
1- Hükümet Binası
2- Belediye Binası
3- Postane Binası
I- Salt
1- Camii Sagîr
2- Camii Kebîr
3- Medresetü`s-Salt (Salt Medresesi)
4- Hükümet Binası
5- Ebu Câbir Evi
6- Doğan Evi
J- Ummü`l-Kays (Gadara)
1- Rusan Camii
2- Rusan Evi
3- Malkavi Evi
K- Zerkâ
1- Ebubekir Sıddık Camii
L- Hisbân (Hasbân)
M- Leccun
III- OSMANLI DÖNEMİNDE ÜRDÜN HAC YOLU
A- Osmanlı Surre-i Hümâyun Hazırlıkları ve Hac Yolculuğu
B- Osmanlı Döneminde Ürdün`deki Hac Menzilleri ve Kaleleri
1- Mafrak Kalesi
2- Zerkâ Kasru`ş-Şebib Kalesi
3- Cîze (Zîze-Zîzye) Kalesi
4- Belka (Dab`a) KAlesi
5- Katrana Kalesi
6- Hasâ Kalesi
7- Uneyze Kalesi
8- Ma`ân Kalesi
9- Akabebaşı (Fassua) Kalesi
10- Müdevvere Kalesi
IV- OSMANLILAR ZAMANINDA ÜRDÜN DEMİRYOLU
A- Mafrak İstasyonu (Mahatta)
B- Samra İstasyonu
C- Zerkâ İstasyonu
D- Ammân İstasyonu
E- Kasr İstasyonu
F- Lubban İstasyonu
G- Cîze İstasyonu
H- Belka (Dab`a) İstasyonu
I- Han Ez-Zebîb İstasyonu
J- Sevak İstasyonu
K- Katrana İstasyonu
L- Menzil İstasyonu
M- Hasâ İstasyonu
N- Curuf İstasyonu
O- Uneyze İstasyonu
P- Ma`ân İstasyonu
R- Mudevvere İstasyonu
V- DEĞERLENDİRME
VI- SONUÇ
VII- BİBLİYOGRAFYA