İletişim +90 312 284 34 18

21. Yüzyılı Nasreddin Hoca İle Anlamak, 2009

₺22.00 ₺13.20
  • Yazar: Bilimsel Toplantı
  • Basım Yılı: 2009
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751621917
  • Barkod : 9789751621917
  • Fiziksel Özellikleri : 24 cm

  • Ürün Barkodu


Ön Söz

Açış Konuşmaları

Akşehir Belediye Başkanı Op.Dr. Mustafa BALOĞLU`nun Konuşması

Akşehir Kaymakamı Kenan ÇİFTÇİ`nin Konuşması

BİLDİRİLER

Tarana ABDULLA
XX. Yüzyıl Azerbaycan`ında Nasreddin Hoca Olmak

Sabri ALAGÖZ
Nasreddin Hoca`nın Hayat Felsefesi ve Bulgar Aydınları

Minara ALİYEVA ESEN
Ahıska Türklerinde Anlatılan Nasreddin Hoca Fıkralarının Anadolu`daki Benzerleriyle Karşılaştırılması

Ali Berat ALPTEKİN
Nasreddin Hoca Fıkralarının Bilmeceyle İlişkisi Var mıdır?

Kleanti ANOVSKA
Nasreddin Hoca ve Halklar Arasındaki Kültürel Etkilenmedeki Rolü

Zuhal ARDA
Türk Halkının Algılama ve Yorumlama Gücünün Bir Yansıması Olarak Nasreddin Hoca Fıkralarının Estetiği

İbrahim Ethem ARIOĞLU
Son Dönem Türk Siyaset Retoriğinde TBMM 22. Dönem Genel Kurul Görüşmeleri İncelemesi`nde Nasreddin Hoca Fıkralarına Yapılan Atıflar

Aynur ASKEROVA
`Molla Nasreddin` Dergisinin Görünmeyen Yüzü: Ömer Faik Numanzâde

Elena BESOLOVA
Ölmeyen Diriye Şan Olsun! (Hoca Nasreddin ve Nart Sırdon)

Nail BEZEL
Nasreddin Hoca’da Çok Boyutlu Kişilik

Zübeyde BİKTAGİROVA
Tatar Kültüründe Nasreddin Hoca

Maryam BULGAROVA
Nogay Halkının Folklorunda ve Hayatında Koja’nın Fıkraları

Muharrem CAFERLİ
Hoca Nasreddin Fıkralarının Mitoloji Struktur Poetikası

Marina CANKÖZ
Karaçay-Malkar Halkini Agiz Çigarmaciliginda Nasra Hoca Fıkraları

Kenan ÇİFTÇİ
Ölümünden Sonra İlçeye Ekonomik Katkısı Olan Büyük Zat: Nasreddin Hoca

Lübov ÇİMPOEŞ
Gagauz Halk Edebiyatında Fıkralar ve Hoca Nastradin’in Anlatmaları

Sema DEMİR
Fıkradan Dansa 21. Yüzyılda Nasreddin Hoca: Fazıl Say ve Nasreddin Hoca Dansları Piyano için Dört Dans

Mustafa DUMAN
Nasreddin Hoca-Cuha İlişkisinin Kısa Tarihi, En Eski Cuha Fıkraları ve Nasreddin Hoca Fıkralarının Cuha Fıkralarından Ayırdedilmesi için Bazı Ölçütler

Muvaffak DURANLI
Rus Yazar Leonid Vasilyeviç Solovyev’in Yaratıcılığında “Hodja Nasreddin”

Mitat DURMUŞ
Güldürünün Saklanan Gerçeği ve Nasreddin Hoca Fıkralarında Sosyo-Psikolojik “Kendilik” Tanımlaması

Ali DUYMAZ
Nasreddin Hoca Fıkralarında Mizah Unsuru Olarak Gerçeküstücülük

Metin EKİCİ
Gülme Teorileri ve Nasreddin Hoca Fıkraları

Gültekin ERDAL
Anlatılan Nasreddin Hoca, Anlaşılan Nasreddin Hoca

Harid FEDAİ
Nasreddin Hoca Fıkralarının Kıbrıs ve Azerbaycan’daki Benzerleri

Selami FEDAKAR
Özbek Mizahında Nasreddin Hoca Tipi ve Fıkraları

Mustafa GÖKÇEOĞLU
Nasreddin Hoca ve Kıbrıs

Cengiz GÖKŞEN
Nasreddin Hoca’dan Temel’e

Kadir GÜLDİKEN
Nasreddin Hoca Fıkralarındaki Hikmetli Sözlerden Sosyal Açıdan Ahlaki Dersler

Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU
“Molla Nasreddin” Mizah Dergisinin Yaranmasının Nedenleri ve Dergide Latifelerden İstifade

Gaynislam İBRAHİMOV
Başkurt Halk Edebiyatında Nasreddin Hoca Fıkralarının Janr Türleri

Hayrettin İVGİN
Nasreddin Hoca ile Behlül Dânende’nin Kişilikleri ve Latifelerinin Nitelikleri

Nanuli KATCHARAVA
‘Molla Nasreddin’ Adlı Dergi ve Onun Önemi

Tahir KAHHAR
Nasreddin Hoca Fıkralarının Toplumsal İşlevi ve Özbek Basınının Üç Farklı Dönemindeki Yansıma Özellikleri

İrfan KALAYCI
Nasreddin Hoca’dan İktisadi İçerikli Fıkralar: Psiko-Ekonomi Bilimi Kapsamında Kısa Bir İnceleme

Abdulvahap KARA
Kazak Türklerinde Nasreddin Hoca ve Fıkraları

Zekeriya KARADAVUT
Nasreddin Hoca Fıkra Dairesi ve Özenbaşlı Ahmet Ahay

Ülker KAZANFARKIZI
Molla Nasreddin Latifelerinin Çağdaş Latife Qahramanlarına Transformasiyası

Adnan KOŞUM
Bir Hukukçu Olarak Nasreddin Hoca

M. Sabri KOZ
Letâ’ifnâme-i ‘Azmî ve Nasreddin Hoca Fıkraları

Galina MİSKİNİENE
Nasreddin Hoca Fıkraları ve Litvan Fıkra Geleneği

Kanat MOLDATAYEV
Dünya Folklorunda Nasreddin Hoca Tipi

Nazım MURADOV
Türk Dünyasının Tiflis (Kafkasya)-Astırhan (Aşağı İdil)-Bahçesaray (Kırım) Üçgeninde Molla Nasreddin Dergisi

Ayşegül NALBANTOĞLU
21. Yüzyıl Türk Çocukları: Nasreddin Hoca’yı Tanıyanınız Var mı? Nasreddin Hoca ile İlgili Anaokulu Uygulama Örnekleri

Öcal OĞUZ
Nasreddin Hoca’nın Fıkraları mı? Nasreddin Hoca Fıkraları mı?

Berna OLGUNSOY – Ceren TEMİZ
Nasreddin Hoca’nın Günümüz Mizah Dergilerindeki Yeri Nedir?

Gülin Öğüt ÖKER
Kültür Ekonomisi Temelinde Gelenek Nasıl Değerlendirilir? Görüntünün Gücü Örneği Olarak ‘Güldüren Bilge: Nasreddin Hoca’ Koleksiyonu

Nebi ÖZDEMİR
Sanal Kültür Ortamında Nasreddin Hoca Nasreddin Hodja in Internet

Kadir ÖZTAŞ
Akşehir’de Turizm Çeşitliliği ve Kültür Turizmi Bağlamında Nasreddin Hoca

Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL
Kolektif Bilinçdışında Nasreddin Hoca Fıkraları ve Bilgelik

Sevim PİLİÇKOVA
Makedonya’da Nasreddin Hoca Fıkralarının Çağdaş Varyantları

İbrahim Ethem POLAT
Nil, Dicle ve Fırat Arasında Üç Hoca Bir “Eşek”

Hakan POYRAZ
Aynamız Olarak Nasreddin Hoca

İlkin RÜSTEMZADE
Fıkraların KAtaloqlaşdırılması Prinsipleri

Serdar SAĞLAM
Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması Albümlerinde Nasreddin Hoca İmgesi

Saim SAKAOĞLU
Nasreddin Hoca ve Adına Bağlanan Fıkraların Yanlış Yorumlanması

Evdokiya SOROÇANU
Bulgar, Romen ve Gagauz Folklorunda Efsanevi Bir Kişilik: Nasreddin Hoca

Ahmet SÜLEYMANOV
Nasreddin Hoca Hakkındaki Başkurt Fıkraları Geleneksel ve Yerel Özellikleri

Naile SÜLEYMANOVA
Gülme Kültürü Açısından Nasreddin Hoca Fıkraları

Halil İbrahim ŞAHİN
Türkmenistan’da Nasreddin Hoca’nın Timur ile İlgili Fıkraları

Cafer ŞEN – Nurcan ŞEN
Nasreddin Hoca’nın Fıkralarında Karnaval Unsurları

Yaşar ŞENLER
Rıfat Ilgaz’ın Hoca Nasreddin ve Çömezleri Romanında Yergi

Ebru ŞENOCAK
Çocuk Eğitiminde Nasreddin Hoca Olabilmek

Esma ŞİMŞEK
Yöneten – Yönetilen İlişkilerinde Nasreddin Hoca’nın Tutum ve Davranış Biçimi

Leyla ŞİMŞEK
Kolektif Kimliğimizin Tezahürü Olarak Nasreddin Hoca Fıkraları

Nail TAN
Türk Halk Mizahında Birbirine Zıt İki Kadı Tipi: Gölge Kadısı Nasreddin Efendi-Karakuş Kadı

Edit TASNADİ
Macaristan’daki Nasreddin Hoca Olgusu

Mehmet TEMİZKAN
Nasreddin Hoca’nın ve Bazı Şairlerimizin Kadı Tipi Eleştirisi Üzerine

Nadejda TIDIKOVA
Altay Kültüründeki Komik Kahramanlardan Biri: Tastarakay

Rabia UÇKUN
Gagauz Türklerinde Nasreddin Hoca Fıkraları ve Bu Fıkraların Sosyo-Kültürel İşlevleri

Mehmet Emin ULUDAĞ
Eleştirel Düşünme Anlayışı Kazandırması Açısından Nasreddin Hoca’nın Fıkralarına Eğitsel Bir Bakış

Bone VELİCKOVSKİ
Nasreddin Hoca and the Macedonian Local Anecdotic Figures Nowadays

Oraz YAĞMUR
Hoca Nasreddin ve Türkmenistanlı Mämmetveli Kemine’nin Fıkra Alakalıkları

Güllü YOLOĞLU
Türk Xalqlarının Hoca Nasreddinleri

Janna YUSHA
Sibirya Türklerinin Folklorunda Nasreddin Hoca Karakterinin Benzerleri

Nuri YÜCE
Nasreddin Hoca Fıkralarını Oluşturan Ortam ve Fıkraların Üstlendiği Görev

Ali İhsan ÜNAL’ın Konuşması

Sonuç Bildirisi