İletişim +90 312 284 34 18

Orhan Seyfi Orhon, 2009

₺18.00 ₺10.80
  • Yazar: Ali DONBAY
  • Basım Yılı: 2009
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751621450
  • Barkod : 9789751621450
  • Fiziksel Özellikleri : 24 cm

  • Ürün Barkodu

Önsöz
Kısaltmalar
Giriş

I. BÖLÜM: ORHAN SEYFİ ORHON`UN HAYATI
1.1. Doğum Yeri ve Yılı
1.2. Aile Çevresi
1.3. Çocukluğu
1.4. İlk Öğrenimi
1.5. Beylerbeyi Rüştiyesi`nde
1.6. İdadî Yılları
1.7. Çengelköy`den İstanbul`a
1.8. Darülfünûn`da
1.9. Memuriyete Atılışı
1.10. Askerliği
1.11. Çanakkale Edebî Heyeti`nde
1.12. Mütareke Günlerinde
1.13. Gazeteciliği
1.14. Millî Mücadele`de
1.15. Öğretmenliği
1.16. Milletvekilliği
1.17. Ölümü

II. BÖLÜM: GAZETECİLİĞİ
2.1. Yazı Hayatının Başlangıcı: "Arkadaş Mecmuası"
2.2. Gazeteciliğe İlk Adımı: "Hıyâbân"
2.3. 1911-1923 Tarihleri Arasında Dergi ve Gazetelerdeki Faaliyetleriyle Orhan Seyfi Orhon
2.4. İlk Mizah Gazetesi: "Yeni Eğlence"
2.5. Orhan Seyfi Orhon`un Gazeteciliği Meslek Olarak Seçişi
2.6. Yayınladığı Gazete ve Dergiler
2.7. Orhan Seyfi Orhon`un Siyasî Fıkra Yazarlığı

III. BÖLÜM: FİKRÎ VE EDEBÎ ŞAHSİYETİ
1. FİKRÎ ŞAHSİYETİ
1.1. Zamanın Akışı İçinde Orhan Seyfi Orhon`un Fikir Dünyası
1.2. Sistematik Fikirler Ortasında Orhan Seyfi Orhon
2. EDEBÎ ŞAHSİYETİ
2.1. Devrin Edebî Hareketleri İçinde Şair
2.2. Orhan Seyfi Orhon`un Şiirlerinde Temalar
2.3. Bestelenen Şiirleri
2.4. Şairliği Üzerinde Görüş ve Yorumlar
2.5. Türk Mizah Edebiyatında Orhan Seyfi Orhon

IV. BÖLÜM: ESERLERİ
1. MANZUM ESERLERİ
1.1. Şiir Kitapları
1.2. Antoloji
2. MENSUR ESERLERİ
2.1. Roman
2.2. Mizahî Hikayeler
2.3. Mizahî Yazılar
2.4. Mizahî Olmayan Yazılar
2.5. Biyografileri
2.6. Diğer Eserleri
2.7. Hazırlık Aşamasında Kalan Eserleri

SONUÇ
KAYNAKLAR
BELGELER
DİZİN