İletişim +90 312 284 34 18

Ankara Devlet Konservatuvarı`nın Kuruluşu: Prof. Carl Ebert`in Raporları, 2009

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Şaduman HALICI
  • Basım Yılı: 2009
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751621337
  • Barkod : 9789751621337
  • Fiziksel Özellikleri : 24 cm

  • Ürün Barkodu

ÖN SÖZ
KISALTMALAR
ANKARA MUSİKÎ MUALLİM MEKTEBİ`NDEN ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI`NA
CARL EBERT`İN HASAN ÂLİ YÜCEL`E SUNDUĞU RAPORLAR
RAPORLARIN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ
Prof. Cari Ebert`in 2 Mart 1939 Tarihli Birinci Raporu
Prof. Cari Ebert`in Mart 1939 Tarihli İkinci Raporu
Prof. Cari Ebert`in 8 Mart 1939 Tarihli Üçüncü Raporu
Prof. Cari Ebert`in 24 Mart 1939 Tarihli Dördüncü Raporu
Prof. Cari Ebert`in 26 Mart 1939 Tarihli Beşinci Raporu
Prof. Cari Ebert`in 31 Mart 1939 Tarihli Yedinci (Altıncı) Raporu
Temsil Sınıflarında Çalışılan Sahnelerin Listesi (1939)
RAPORLARIN ALMANCA ASILLARI
Prof. Cari Ebert`in 2 Mart 1939 Tarihli Birinci Raporu
Prof. Cari Ebert`in Mart 1939 Tarihli ikinci Raporu
Prof. Cari Ebert`in 8 Mart 1939 Tarihli Üçüncü Raporu
Prof. Cari Ebert`in 24 Mart 1939 Tarihli Dördüncü Raporu
Prof. Cari Ebert`in 26 Mart 1939 Tarihli Beşinci Raporu
Prof. Cari Ebert`in 31 Mart 1939 Tarihli Yedinci (Altıncı) Raporu
Temsil Sınıflarında Çalışılan Sahnelerin Listesi (1939)
EKLER
Ek: 1. Musikî Muallim Mektebi`nin 1925 Tarihli
Talimatnamesinin Tasdikine Dair Kararname
Ek: 2. Musikî Muallim Mektebi`nin Bina Eksikliğinin Giderilmesine Dair Kararname
Ek: 3. Musikî Muallim Mektebi için Bina İstimlâk Kararnamesi
Ek: 4. Tiyatro Mektebi Tesisi için Hazırlanan Talimatname ile Kadro ve Bütçesinin Kabulüne Dair Kararname
Ek: 5. Millî Musiki ve Temsil Akademisi Teşkilâtı Kanunu
Ek: 6. Devlet Konservatuvarı Hakkında Kanun
KAYNAKLAR
DİZİN