İletişim +90 312 284 34 18

Erdem Dergisi, 2008

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
  • Basım Yılı: 2008
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: Sayı: 52
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 1010867X
  • Barkod : 1010867X52
  • Fiziksel Özellikleri : 24,5 x 16,5 cm

  • Ürün Barkodu

İran’ın Farslaşma Süreci ve Bu Süreçte Farsçanın Rolü
Aygün Attar

Geleneksel Karadeniz Evleri
Seyfi Başkan

Venizelos’un Atatürk’ü Nobel Barış Ödülü’ne Aday Göstermesi
Zafer Çakmak

İkonografik Açıdan Orta Çağ Türk Mimarisinde Yer Alan İstiridye Motifi
Alev Çakmakoğlu Kuru

Klâsik Türk Edebiyatında İdiyye Şiirleri (Bayram Şiirleri)
Aysun Eyduran

Millî Mücadeleyi Destekleyen ve Bilinmeyen Bir Coğrafya Eseri: Anadolu
Osman Gümüşçü - Tahir Kodal

Lev Nikolayeviç Gumilev’in Geleneksel Türk Dini ile İlgili Görüşleri
Zehra Şahin Doruk

Alman Seyyah Hans Dernschwam’ın Gözüyle XVI. Yüzyılda Ankara
Ferruh Toruk

XV. Asır Türk Dünyasının Bozkır Filozofu “Asan Kaygı”
Fatih Ünal

“Koyunu Hazmederek Arslan Kalmak” Orhan Veli’ye Yöneltilen Taklit ve İntihal Suçlamaları
Ş. Alparslan Yasa

Yahya Akengin’in Şiiri
Oktay Yivli

Diğer Yazılar

Dîvânü Lûgâti’t-Türk’ün Bulunuşu, Tercümesi ve Basılışının Serüveni
Münir Erten

Cengiz Aytmatov Hak’ka Yürüdü...
H. Rıdvan Çongur

Tanıtma Yazıları

Turanın Bir Eli Var, ve Yalnız Bir Dili Var!
Reşide Gürses

Semiyotik, Fanatizm ve Tolerans
Nail Tan

Merkezimizden Haberler
Ömer Çakır

Erdem Yayın İlkeleri