İletişim +90 312 284 34 18

Erdem Dergisi Mustafa Necati Sepetçioğlu Özel Sayısı, 2007

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
  • Basım Yılı: 2007
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XVII. Cilt, Sayı: 49
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 1010867X
  • Barkod : 1010867X49
  • Fiziksel Özellikleri : 16,5x24x2 cm

  • Ürün Barkodu

Mustafa Necati Sepetçioğlu Özel Sayısı

Sunuş
Osman HORATA

Anıların Işığında Mustafa Necati Sepetçioğlu
Önder GÖÇGÜN

Mustafa Necati Sepetçioğlu`nun Romanlarında Türk Tarihinin Yorumu
Kâzım YETİŞ

Mustafa Necati Sepetçioğlu`nun Tarihî Romanlarının Millî Bilince Katkısı
Nurullah ÇETİN

Türklerde Devlet Bilinci ve Birlik Düşüncesinin Uyandırılması Açısından Mustafa Necati Sepetçioğlu`nun Kilit ve Çatı Romanlarını Yeniden Okumak
Özlem FEDAİ

Mustafa Necati Sepetçioğlu`nun Tarihî Roman Anlayışı ve Türk Edebiyatında Tarihî Roman Geleneği İçerisindeki Yeri
S. Dilek YALÇIN-ÇELİK

Mustafa Necati Sepetçioğlu`nun `Büyülü Dünya`sından `Büyük Türkiye Rüyası`na
Osman GÜNDÜZ

Mustafa Necati Sepetçioğlu`nun Romanlarında Bir Anlatım Unsuru Olarak Semboller
Abdullah ŞENGÜL

Sepetçioğlu`nun Kuruluşu Konu Alan Romanlarının İlk Beşinde Manevî Ocaklar
Mehmet SAMSAKÇI

Anahtar Romanının Yapı ve Tema Bakımından İncelenmesi
Mutlu DEVECİ

Millî Romantik Tarih Dönüştürümü: Kilit
Ülkü ELİUZ

Mustafa Necati Sepetçioğlu`nun Kilit-Anahtar-Kapı Romanlarında Yüce Birey Arketipi Olarak Küpeli Hafız ve Sarı Hoca
Ahmet Faruk GÜLER

Tarihsel Olaylar Dizgesinin, Kurgusal Metinde Yansıtılması Duyarlılığı ve Mustafa Necati Sepetçioğlu`nun Kilit İsimli Romanı
Mithat DURMUŞ

Çatı Romanında Yatay ve Dikey Boyutların Sembolizmi
Ramazan KORKMAZ

Konak ve Çatı`da Manevî ve Kahramanlık Ögelerinin İşlenişi
Taner NAMLI

Bu Atlı Geçide Gider Romanında Osmanlı Değerlendirmesi
Yakup ÇELİK

Mustafa Necati Sepetçioğlu`nun Darağacı Romanında Şeyh Bedreddin İmgesinin Dönüşümü
Cafer GARİPER-Yasemin KÜÇÜKCOŞKUN

Türk Milletinin Çanakkale Savaşı Günlerinde Yüz Yüze Kaldığı Yokluk ve Yoksullukların ...Ve Çanakkale Romanında Yansımaları
İsmail ÇETİŞLİ

Tarihe Sığmayan Destanın Romanı ...Ve Çanakkale (1 Geldiler, 2 Gördüler, 3 Döndüler) Mustafa Necati Sepetçioğlu
Mesut TEKŞAN

Cevahir ile Sadık Çavuş`un Buğday Kamyonu`nda İsmet İnönü ve Dönemin Toplumsal Sorunları
Alâattin KARACA

Tarihî Zamanın Kurgulanmasında Dil Kullanımı: Mustafa Necati Sepetçioğlu Örneği
Nevzat ÖZKAN

Mustafa Necati Sepetçioğlu`nun Karşılaştırmalı Türk Destanları Adlı Eserinin Tarih Eğitimi Açısından Değeri
Ahmet ŞİMŞEK

Mustafa Necati Sepetçioğlu`nun Yaratılış ve Türeyiş Destanında Yeniden Yazma ve Edebî Dönüştürüm (Metinlerarası İlişkiler)
Şahin KÖKTÜRK

Mustafa Necati Sepetçioğlu`nun Bir Ömür Boyu Kıbrıs/Boyun Eğiş Romanında Tasvirler ve Tahliller
Hasan BOYNUKARA

Mustafa Necati Sepetçioğlu`nun Yayımlanmamış Bir Oyunu: Meragalı Abdülkadir
Zeki TAŞTAN

Mustafa Necati Sepetçioğlu`nun Basılı Tiyatro Eserlerindeki Muhteva ve Günümüz İnsanına Mesajları
Müzeyyen BUTTANRI

Mustafa Necati Sepetçioğlu`nun Tragedya Yazarlığı ve Büyük Otmarlar
Tacettin ŞİMŞEK

Mustafa Necati Sepetçioğlu`nun Öykülerinde Nesne-İnsan İlişkisi
Selma BAŞ

Mustafa Necati Sepetçioğlu`nun Hikâyeleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme
Ömer ÇAKIR

Tarihin Dirildiği Gün: Maziden Roman Ütopyasına
Fatih ARSLAN

Ölümünün Birinci Yılında Mustafa Necati Sepetçioğlu Sempozyumu 24-25 Mayıs 2007 Ankara Sempozyumdan Fotoğraflar

Erdem Yayın İlkeleri