İletişim +90 312 284 34 18

Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, 2006

₺36.00 ₺21.60
  • Yazar: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
  • Basım Yılı: 2006
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Cilt
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751615747
  • Barkod : 9751615747
  • Fiziksel Özellikleri : 24,5 x 16,5 cm

  • Ürün Barkodu

2.3.2.1.4. ARAYIŞLAR DEVRİ TÜRK EDEBİYATI
2.3.2.1.4.1. Arayışlar Devri Türk Edebiyatının İlk Dönemi
A. XIX. Yüzyıl`ın İkinci Yarısında Siyasî, Sosyal, İdarî, Ekonomik, Fikrî, Edebî
Arayışlar- Yenileşme Gayretleri
B. Batılılaşma Yolunda: Tanzimat Sonrası Arayışlar Devrinde İlk Gazeteler
C. XIX. Asrın Özel Bir Edebiyat Mahfeli Olarak Encümen-i Şuarâ
1. Encümen-i Şuarâ
2. Encümen-i Şuarâ mensuplarını biraraya getiren sebepler
3. Encümen-i Şuarâ toplantıları
4. Encümen müdavimlerinin sosyal fikirleri ve siyasî eğilimleri
5. Encümen-i Şuarâ`nın edebiyat görüşü anlayışı
6. Encümen-i Şuarâ müdavimlerinin gördüğü tepkiler
Ç. Batılılaşma Yolunda: Tanzimat Sonrası Arayışlar Devrinde Şiir
1. İbrahim Şinasi Efendi (1826-1871)
2. Ziya Paşa (1829-1880)
3. Namık Kemâl (1840-1888)
4. Recaî-zâdeMahmûd Ekrem (1847-1914)
5. Abdülhak Hâmid Tarhan (1852-1937)
6. Muallim Naci (1849-1893)
D. Batılılaşma yolunda: Tanzimat Sonrası Arayışlar Devrinde Tiyatro
E. Batılılaşma Yolunda: Tanzimat Sonrası Arayışlar Devrinde Hikâye ve Roman
1. Şemseddin Sami (1850-1904)
2. Namık Kemâl (1840-1888)
3. Ahmed Midhat Efendi (1844-1912)
4. Recaî-zâdeMahmud Ekrem (1847-1914)
5. Sami Paşa-zâde Sezaî (1859-1936)
6. Nâbizâde Nâzım (1862-1893)
7. Fatma Âliye Hanım (1862-1936)
8. Mizancı Murad Bey (? -1917)
F. Arayışlar Devri Türk Edebiyatının İlk Devirlerinde Belagat,
Edebiyat Nazariyatı, Edebiyat Tarihi ve Antoloji Çalışmaları
1. Belagat, Edebiyat Nazariyatı
2. Edebiyat Tarihi
3. Antoloji
4. Tenkit
5. Edebî Münakaşalar
G. Arayışlar Devri Türk Edebiyatının İlk Dönemlerinde Diğer Nesir Örnekleri
2.3.2.1.4.2. I. MEŞRUTİYET (1876-1894) DÖNEMİ
2.3.2.1.4.3. FARKLI BİR BATILILAŞMA ANLAYIŞINI TEMSİL EDENLER: MUTAVASSITIN
2.3.2.1.4.4. SERVET-İ FÜNÛN TOPLULUĞU (1896-1901)
A. Servet-i Fünûn Edebiyatı`nın Oluşma Sebepleri
B. Servet-i Fünûn Şiiri `.
C. Servet-i Fünûncuların Hataları
Ç. Servet-i Fünûn Romanı
D. Servet-i Fünûn Hikâyesi
2.3.2.1.4.4.1. Servet-i Fünun Topluluğu Döneminde Edebiyat Nazariyatı ve Tenkidi...
A. Edebiyat Nazariyatı
B. Edebiyat Tarihi
C. Antoloji
Ç. Edebî Münakaşa
D. Tenkit

KAYNAKLAR
A. XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Siyasî, Sosyal, İdarî, Ekonomik, Fikrî, Edebî
Arayışlar-Yenileşme Gayretleri
B. Batılılaşma Yolunda: Tanzimat Sonrası Arayışlar Devrinde İlk Gazeteler
C. XIX. Asrın Özel Bir Edebiyat Mahfeli Olarak Encümen-i Şuarâ
Ç. Batılılaşma Yolunda: Tanzimat Sonrası Arayışlar Devrinde Şiir
D. Batılılaşma yolunda: Tanzimat Sonrası Arayışlar Devrinde Tiyatro
E. Batılılaşma Yolunda: Tanzimat Sonrası Arayışlar Devrinde
Hikâye ve Roman
2.3.2.1.4.2. I. MEŞRUTİYET (1876-1894) DÖNEMİ
2.3.2.1.4.3. Farklı Bir Batılılaşma Anlayışını Temsil Edenler: Mutavassıtta
2.3.2.1.4.4. SERVET-İ FÜNÛN TOPLULUĞU (1896-1901)
Servet-i Fünûn Romanı
Servet-i Fünûn Hikâyesi
2.3.2.1.4.4.1. Servet-i Fünun Topluluğu Döneminde Edebiyat Nazariyatı ve Tenkidi