İletişim +90 312 284 34 18

Uluslararası 3.Türk Kültürü Кongresi Bildirileri, 0

₺12.00 ₺7.20
  • Yazar: Bilimsel Toplantı
  • Basım Yılı: 0
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: II. Cilt
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751611830
  • Barkod : 9799751611832
  • Fiziksel Özellikleri : 16x24 cm

  • Ürün Barkodu

AYŞEGÜL DEMİRHAN ERDEMİR - Hekimbaşı Salih Bin Nasrullah`ın "Gayetü`I Beyân Fi Tedbir-i Bedeni`1 İnsan" Adlı Eserinin Türk Tıbbî Folklorundaki Yeri ve Bazı Orjinal Sonuçlar
MÜBAHAT TÜRKER-KÜYEL - İnsan Câmiasının Birliği İle Milletlerin Çokluğu Hakkında İlginç Bir Misâl Olarak Fârâbî`nin Toplumla İlgili Felsefi Görüşleri
ESİN KÂHYA - Osmanlı İmparatorluğundaki Cerrahi Çalışmalarından Bazı Örnekler
SEVİM TEKELİ - Türklerin Rönesansa Etkisi
ARSLAN TERZİOĞLU - Topkapı Sarayında Helvahane`de İlaçların İmaline Dair Bir Yazma Eser ve Buna Göre İki Mithridatikum Reçetesi
AYTEN ALTINTAŞ - Osmanlı Tıp Eğitiminde Teşrih Meselesi
MELEK DOSAY - Takiyüddin`in Cebiri
ADNAN ATAÇ - XIX. yy`ın Son Yarısında Türk Tıp Eğitiminde Yenilik Hareketleri
MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ - Orta Asya Türk Efsanelerinde Sümer Efsanelerinden İzler
BEKİR NEBİYEV - Ahmed Cavad`ın Eserlerinde Türkçülük Mefkûresi
V. YE. MAINOGASHEVA - Güney Sibirya Türk Halkları Kahramanlık Eposunun Tarihi Problemleri
İNCİ ENGİNÜN - Edebî Eserlerin Aydınlanmasında Hatırat ve Mektup
NİMETULLAH HAFIZ - Eski Yugoslavya`da Çağdaş Türk Edebiyatı
SAİM SAKAOĞLU - 16. Yüzyıl Anadolu ve Azerbaycan Sahası Âşıklarının Karşılıklı Etkilenmeleri
İSMAİL PARLATIR - Tevfık Fikret`in Yazılarında Servet-i Fünun Edebiyatı Dil Anlayışı
ÖNDER GÖÇGÜN - Türk Kültür Tarihinde Edebiyatın Rolü
FERİD HAKİMCAN - Halk Kültürünün Terkip Unsuru Olan Tatar Dili
M. FAHRETTİN KIRZIOĞLU - Hazar-Denizi`nden Kızılırmak ve Seyhan Boylarına Kadar Yaygın Olan Kivrelik Töresi
ABDÜLKADİR KARAHAN - Evliya Çelebi Seyahatnâmesi`nde Güneydoğu Anadolu ve Şanlıurfa ve Çevresi Kültür Kurumları ve Hizmetleri
ZEYNULLİN M.V. ve ZEYNULLİNA L.M. - Dil ve Kültür Halleri Meslek-Mütehassis Sözlüğünde
ALTAYAMANJOLOV - On The Prototurkıc Cult Of The Deer
FİKRET TÜRKMEN - Ahmet Yesevî ve Anadolu Halk Edebiyatı
UMAY GÜNAY - Türk Kültürünün Değerlendirilmesi İle İlgili Görüşler
GURBANDURDI GELDIYEV - Şair Kurtoğlu , Şarkıcı Veyran Bagşı
İSMAİL ÜNVER - Eski Türk Edebiyatında Matla`lar Dizini
BARBARA K. WALKER - Türk Fıkra Aynasında Yansıyan Karadenizli Görüntüsü
WARREN WALKER - Chaucer`in "Franklin Hikayeleri"nde Yaşayan Zamanımıza İntikal Etmiş Türkçe Benzerlikleri
NEVİN GÜNGÖR ERGAN - Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Aile ve Akrabalık Anlayışı
VAQIF İSMAYIL OĞLU ISRAFİLOV - Gürcistan Respublikasında Türk Köklü Yer Adları
HAYRİYE SÜLEYMANOĞLU YENİSOY - Türkiye`deki Bulgaristan Göçmenlerinin Dil Sorunları Var Mı?
CEM DİLÇİN - Türk Kültürü Kaynağı Olarak Divan Şiiri
MİKÂİL BAYRAM - Anadolu`da Telif Edilen İlk Türkçe Eser Meselesi
OSMAN FİKRİ SERTKAYA - Göktürk Yazıtlarında İsim ve Unvan Söyleme Geleneği
A. NECLÂ PEKOLCAY - Türk Lehçelerinde Kültür Unsurlarıyla İlgili Müşterek Kelimeler
ZAFER ÖNLER - "Revnak-ı Bostan" Adlı Eserin Söz Varlığı
DANUTA CHMIELOWSKÂ - Polonya Türkiye Arasındaki Edebî İlişkiler
İRFAN ÜNVER NASRATTINOĞU - Türkiye Dışında Yaratılan Atatürk Şiirleri
K.N. BICHELDEY - The Turkish Interrogative Particle
M. FATİH KİRİŞÇİOĞLU - Er-Sogotox Efsanelerindeki Motifler
MURATÇAYEVA FERİDE ABDUIVAGABOVNA - Halk Kültürü Çerçevesinde Kumuk Dilinin Tarihi Gelişmesi
RAHİLE ŞÜKÜROVA - Ebu Bekir Tıhranî`nin "Kitab-ı Diyarbekriyye" Adlı Eseri Türk Kültürünün Değerli Bir Kaynağıdır
MÜJGÂN CUNBUR - Onyedinci Yüzyılda Bir Asker Mektubu ve Üç Şiir
S.M. ORUS-OOL - Notes Of An Epos Hoppening At Different Times
SEVİM PİLİÇKOVA - Makedonya Cumhuriyetinde Türk Peri Masallarının Anlatım ve Konusal Bünyesi
ABDUL-HAKİM ACİYEV - Kumuk Folklorun Hazar Esasları
TACİDA HAFIZ - Melâmî Şeyhi Lütfi`nin Edebî Yaratıcılığı
M. UĞUR DERMAN - Hattat Derviş Abdi`nin Türkçe Şehnâme Nüshası
ABDİLDACAN AKMATALİER - Kırgız Folkloru
HARİD FEDAİ - Kıbrıstan Divan Sahibi Bir Şair : Handi
FAİQ ŞAHBAZLI - Türk Adgoyma Medeniyeti
YURİ İ. VASİLİEV - Yakutistan`ın Ünlü Yazarı Platon Oyunskiy
RECEP BİLGİNER - Türk Kültürünün Ögeleri
A. TURAN OFLAZOĞLU - Yalan Mı Gerçek Mi?
MÜJGAN ÜÇER - Halk Kültüründe Kösedağ
FEYYAZ SAĞLAM - Yunanistan (Batı Trakya) Türkleri Edebiyatında "Türk Tarihi" Temi
H.B. PAKSOY - İnsan İnciyi Denizden Çıkarmadıkça, O İster İnci Olsun İster Çakıltaşı, Farketmez
KADIRACİYEV KALSIN SALAHOVİÇ - Hint-Avrupa Anadilinde ve Avrupâ`nın Tarihinde Eski Türk Ögesi
NEJAT DİYARBEKİRLİ - İslam Öncesi Türk ve Çin Mezar Anlayışı Arasındaki Bağlantılar

SADIK TURAL - Kapanış Konuşması

RESİMLER