İletişim +90 312 284 34 18

Uluslararası 3. Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, 0

₺12.00 ₺7.20
  • Yazar: Bilimsel Toplantı
  • Basım Yılı: 0
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: I. Cilt
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751611822
  • Barkod : 9799751611825
  • Fiziksel Özellikleri : 23,5 x 16,5 cm

  • Ürün Barkodu

REŞAT GENÇ - Açış Konuşması
ANVAR KASİMOV - Orta Asya ve Türkiye Münasebetleri Tarihinden
ERCÜMENT KURAN - Fransız İnkılâbının Türk Düşünürlerine Etkisi, 1789-1922
HAMİD NUTKİ - Güney Azerbaycan`da Kültür Meseleleri ve Aydınlarımız
TUNCER BAYKARA - Seyir-Temaşa Gerçeğinin Türk Kültüründeki Yeri
ALDO GALLOTTA - Eski Türkler Arasında "Çift Krallık" Meselesi
AFAT QURBANOV - Azerbaycan`da Medeniyyeti Tarihi
ANDRÂS J.E. BODROGLİGETİ - The Notion of Hubbu`ı-Vatan In Muhammad Shâybanı Khân`s Political View
ROGER FINCH - The Shaman`s Drum of SıberIa And The Far East
İBRAHİM TATARLI - Yakın Zamanda Bulgaristan - Türkiye Dostluk İlişkilerinin Fikri Gelişmeleri
M. MEHDİ İLHAN - Tapu Tahrır Defterlerindeki Şahıs Adları Hakkında Bazı Notlar
DİMİTRİ D. VASİLYEV - Türk Göçmenlerince Ortaçağ Avrasya`da Kurulan Devletlerde Polietnik Kültür Kompleksi
CİHAN YAMAKOĞLU - Kültür Unsurları
YUSIF BEHLÜLOĞLU YUSIFOV - Proto-Türklerin İlk Vatanının Önasyada Olması Barede
SELÇUK MÜLAYİM - Hüseyİn Zekai Paşa ve 19. Yüzyıl Osmanlı Resmi
TACİSER ONUK - Güney Anadolu Yayla, Çadır Kültürü ve Sanatından Örnekler
AYDA AREL - Menteşe Beyliği Mimarisinde Latin Etkileri
HANS DAIBER - The ContrIbutIon of Abu`I-Fadı İbn Al-Amıd
NERİMAN GÖRGÜNAY KIRZIOĞLU - Tanrıdağlarından Ege Denizine Türk Çözgüyüzlü Dokumaları
H. ÖRCÜN BARIŞTA - XIX-XX. Yüzyıl Balkan ve Anadolu Türk İşlemelerinden Örnekler
GÖNÜL CANTAY - Türkiye İpek yolu Üzerindeki Kuruluşlar
HAKKI ÖNKAL - Muradiye Türbeleri ve Şehzade Mustafanın Türbesi
GÖNÜL GÜLTEKİN - Türk Resminde 1970-1980 Yılları Arasında Görülen Figüratıf Eğilimlerin Kültürel Gelişme İle İlintisi
UĞUR TANYELİ - Musalla, İdgâh, Namazgâh: Tanımsız Bir Mimarî Olgu
TANJU CANTAY - Süleymaniye Hamamının Cephe Kuruluşu
YAŞAR ÇORUHLU - Türk Sanatında Görülen Hayvan Figürlerine "Gök ve Yer" Sembolizmi Açısından Bir Bakış
ALİ UZAY PEKER - Pastoral Türk Kültürünün Yakındoğu`ya Bir Katkısı: Mimarî Tasarımda Sentez Arayışı
ANCA GHIATÂ - XIX. Yüzyılda Osmanlı İdâresinin Altında Dobruca`da Müslüman Kültürü
TÜLİN ÇORUHLU - Askerî Müzedeki Tombak Eserler
ATANUR MERİÇ - Selçuklu Tezhip Sanatında İlk Mesnevinin Yeri
SADİ BAYRAM - Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında İşlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Defteri

RESİMLER