İletişim +90 312 284 34 18

Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi, 0

₺36.00 ₺21.60
  • Yazar: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
  • Basım Yılı: 0
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: III. Cilt
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751615747
  • Barkod : 9751615747
  • Fiziksel Özellikleri : 24,5 x 16,5 cm

  • Ürün Barkodu

1. SOZLU EDEBİYAT
1.1 ANONİM SÖZLÜ EDEBİYAT
1.1.7. TÜRK HALK TİYATROSU
A. Köy Tiyatrosu
B. Karagöz
C. Orta Oyunu
Ç. Meddah
D. Kukla
E. Diğer Türk Topluluklarında Geleneksel Tiyatro
1.1.8. FIKRALAR
A. Fıkranın Açık İşlevi. Gülme ve Kültürel Doku İçindeki Yeri
B. Gülme/Mizah/Humour Nedir?
C. Felsefî Bir Problem Olarak Gülme Nedir? Kime, Neye Güleriz?
1. Gülmenin Temel Nitelikleri
2. Gülmenin Yararlılık Fonksiyonu
Ç. Gülme/Mizahın Açık ve Kapalı İşlevleri
D. Gülme Kuramları
E. Türk Halk Biliminde Kültürel Aktarım Aracı Olarak Fıkra ve Temel Öğesi Gülme
F. Türk Coğrafyasında Fıkra
1. Türkiye, Balkanlar ve Diğer Komşu Alanlar
2. Karadeniz-Kuzey Kafkasya ve Azerbaycan
3. Türkistan Alanı
4. İdil-Ural Alanı
5. Güney ve Kuzey-Doğu Sibirya Alanı
Sonuç
1.1.9. ALKIŞ VE KARGIŞLAR (DUALAR VE BEDDUALAR)
A. Dualar (Alkışlar)
1. Tarihte ve Edebî Metinlerde Dualar
2. Tabiat Olayları ile İlgili Dualar
3. Hayatla İlgili Dualar
4. Duaların Biçim ve Anlam Özellikleri
B. Kargışlar (Beddualar)
1. İnsan İçin Söylenen Beddualar
2. Beldeler İçin Söylenen Beddualar
3. Yapılar İçin Söylenen Beddualar
4. Hayvanlara Söylenen Beddualar
5. Tabiat Parçalan İçin Söylenen Beddualar
6. Feleğe Söylenen Beddualar
7. Gurbete Söylenen Beddualar
1.1.10. ATASÖZLERİ
A. Atasözlerinin Tanımı ve Teşekkülü
B. Atasözlerinin Sınıflandırılması ve Tipleri
C. Atasözlerinin Dil ve Üslûp Özellikleri
Ç. Atasözlerinin Tema ve Konuları
D. Atasözleri ve Türk Dünyası
1.1.11. TEKERLEMELER
A. Tekerlemelerin Kökeni ve Teşekkülü
B. Tekerlemelerin Anlatım ve Muhteva Özellikleri
C. Tekerlemelerin Şekil ve İfade Özellikleri
Ç. Tekerlemelerin İşlevleri
D. Tekerlemelerin Tasnifi
1.1.12. BİLMECELER
A. Bilmecelerin Doğuşu
B. Bilmeceler Üzerine Yapılan Çalışmalar
C. Bilmecelerin Tasnifi
Ç. Bilmece Sorma ve Cevaplandırma Geleneği
D. Bilmecelerin Özellikleri
E. Bilmecelerin Söyleyicileri
1.1.13. MÂNİLER
A. Mâni
B. Mâni Sözcüğü
C. Biçim Yönüyle Mâni
Ç. Mâninin Kökeni
D. Tarihî Belgelerimizde Mâni
E. Mâni Türleri
F. Mâni Konusundaki Çalışmalar
1.1.14. NİNNİLER
A. Ninnilerle İlgili Genel Bilgiler ve Türkiye, Balkanlar ve Diğer Komşu Alanlarda Ninniler