İletişim +90 312 284 34 18

Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi, 0

₺36.00 ₺21.60
  • Yazar: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
  • Basım Yılı: 0
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: II. Cilt
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751615747
  • Barkod : 9751615747
  • Fiziksel Özellikleri : 24,5 x 16,5 cm

  • Ürün Barkodu

1. SOZLU EDEBİYAT
1.1. ANONİM SÖZLÜ EDEBİYAT
1.1.3. EFSANELER
A. Efsane
B. Türk Dünyasında Efsane
1. Türk Dünyasında Efsane ile İlgili Tanımlar ve Açıklamalar
2. Türk Efsanelerinin Tasnifleri ile İlgili Çalışmalar
3. Efsanelerin Teşekkülü
4. Efsanenin Diğer Türlerle Münasebeti
a. Efsane - Mit Münasebeti
b. Efsane - Masal Münasebeti
c. Efsane - Destan Münasebeti
ç. Efsane - Halk Hikâyesi Münasebeti
5. Efsaneler Hakkmda Yapılan Araştırmalar
a. Anadolu Türk Efsaneleri Üzerindeki Araştırmalar
b. Azerbaycan Efsaneleri Üzerindeki Araştırmalar
c. Türkmen Efsaneleri Üzerindeki Araştırmalar
ç. Özbek Efsaneleri Üzerindeki Araştırmalar
d. Kırgız Efsaneleri Üzerindeki Araştırmalar
e. Kazak Efsaneleri Üzerindeki Araştırmalar
f. Tatar Efsaneleri Üzerindeki Araştırmalar
g. Başkurt Efsaneleri Üzerindeki Araştırmalar
ğ. Saha Efsaneleri Üzerindeki Araştırmalar
h. Altay Efsaneleri Üzerindeki Araştırmalar
ı. Hakas Efsaneleri Üzerindeki Araştırmalar
i. Tuva Efsaneleri Üzerindeki Araştırmalar
j. Karakalpak Efsaneleri Üzerindeki Araştırmalar
k. Çuvaş Efsaneleri Üzerindeki Araştırmalar
1. Karaçay-Balkar Efsaneleri Üzerindeki Araştırmalar
m. Gagauz Efsaneleri Üzerindeki Araştırmalar
n. Uygur Efsaneleri Üzerindeki Araştırmalar
o. Kırım Efsaneleri Üzerindeki Araştırmalar
ö. Kumuk Efsaneleri Üzerindeki Araştırmalar
1.1.4. MENKABELER
A. Menkabe Kavramı
B. Menkabe ile Diğer Türler Arasındaki İlişki
C. Türk Edebiyatmda Menakıbnâme Edebiyatının Gelişmesi
1.1.5. MASALLAR
A. Masallar Hakkmda Genel Bilgiler
1. Masalların Özellikleri
a. Masalların Şekil Özellikleri
b. Masalların Muhteva Özellikleri
c. Masalların Diğer Özellikleri
B. Türk Dünyası Masalları
1.Türkiye, Balkanlar ve Diğer Komşu Alanlar
a. Türkiye
b. Balkanlar
1. Romanya Türkleri
2. Bulgaristan Türkleri
3. Makedonya Türkleri
4. Kosova Türkleri
5. Yunanistan Türkleri
6. Gagavuz Türkleri
7. Irak Türkmenleri
8. İran Türkleri
9. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
2. Karadeniz-Kuzey Kafkasya ve Azerbaycan Alanı
a. Kırım Türkleri
b. Kumuk Türkleri
c. Karaçay Türkleri
ç. Azerbaycan
3. Türkistan Alanı
a. Türkmenistan
b. Özbekistan
c. Uygur Türkleri
ç. Kazak Türkleri
d. Kırgız Türkleri
4. İdil-Ural Alanı
a. İdil-Ural Tatarları
5. Güney ve Kuzey-Doğu Sibirya Alanı
a. Altay Türkleri
b. Tuva/Tıva Türkleri
1.1.6. HALK HİKÂYELERİ
A. Hikâye Nedir?
B. Halk Hikâyesi Nedir?
C. Halk Hikâyelerinin Özellikleri
1. Şekil Özellikleri
2. Muhteva Özellikleri
Ç. Halk Hikâyelerinin Yapısı
1. Türkiye
2. Azerbaycan
D. Halk Hikâyelerinin Kaynakları
E. Halk Hikâyelerinin Tasnifi
F. Türkiye`de Halk Hikâyeleri Üzerinde Yapılan Çalışmalar
G. Halk Hikâyelerini İnceleme Metotları
1. Epizotlarına Göre İnceleme
2. Motiflerine Göre İnceleme
Ğ. Halk Hikâyeciliğinin Bugünkü Durumu
H. Azerbaycan`da Halk Hikâyeleri Üzerinde Yapılan Çalışmalar
I. Türkmenistan`da Dastanlar (Halk Hikâyeleri) Üzerinde Yapılan Çalışmalar
1. Ortak Dönem / Eposlar ve Anonim Halk Dessanları
Dönemi
2. Klâsik Dönem / Avtorlu Dessanlar Dönemi
İ. Kazakistan`da Dastanlar (Halk Hikâyeleri) Üzerinde Yapılan
Çalışmalar
J. Kırgız Destanları (Halk Hikâyeleri)
1. Baatırdık Epostar (Kahramanlık Destanları)
2. Baatırdık Kence Epostar (Küçük Kahramanlık Destanları)
3. Sotsyaldık-Turmuştuk Epostar (Sosyal Hayatla İlgili Destanlar)
K. Doğu Türkistan (Uygur)`da Halk Hikâyeciliği
L. Kahramanlık Konulu Halk Hikâyeleri
1. Köroğlu ve Kolları
a. Azerbaycan Sahası
b. Türkiye Sahası
2. Köroğlu Kollarına Bağlı Olan Diğer Kahramanlık
Hikâyeleri
M. Sevgi Konulu Halk Hikâyeleri
N. Realist Halk Hikâyeleri