İletişim +90 312 284 34 18

Bilge Dergisi 28, 2001

₺4.00 ₺2.40
  • Yazar: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
  • Basım Yılı: 2001
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: Sayı: 28
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 1300283X
  • Barkod : 1300283X28
  • Fiziksel Özellikleri : 27,5 x 19,5 cm

  • Ürün Barkodu

Sadık TURAL - Bir Vedâ Mektubu Sadık TURAL - Ermeni Meselesi Yok. Türk Düşmanlığı Var BASINDAN Gaffar YAKIN - Beş Yıl Önceki Çığlık"Türk Enstitüsü" Türkiye Gazetesi - İşte Canlı Şahitler MAKALELER Orhan KÖPRÜLÜ - 1915 Ermeni Tehcîri ve Pearl Harbour Erol KÜRKÇÜOĞLU - Tarihi Oğuz Yurdu, Şimdiki Ermenistan Şakir IBRAYEV* - Günümüz Türkoloji Biliminin Meseleleri Ramazan KAHRAMAN - Azerbaycan`da Nevruz Kutlamaları Rıza GAFFARI* - Güney Azerbaycan`da Nevruz Güllü YOLOĞLU - Türk Dünyasında Nevruz Abdulvahap KARA - Türk Devlet ve Topluluklarının Ortak Kültürel Bayramı Nevruz un III. Binyılda İşlevi ve Konumu Hayrettin PARLAKYILDIZ - Çanakkale ve Çevresinde Nevruz Hayrettin RAYMAN - Aşık Veysel`de Poetika Seyfettin ALTAYLI - Dede Korkut`ta Sağ-Sol Anlayışı ve Bunun Türk Devlet Geleneğindeki Yeri Yahya Kemal TAŞTAN - Türk Toplumunda Aşıkların Dili veya Muhabbetnâme Zeynep ZAFER - Yordan Yorkov`un Öykülerinde Dobruca ve Dobrucalı Türkler Güneş BAŞIROVA* - Y.M. Meletinski`ye Göre Mit,Masal ve Destan Tipolojisi N.B. OMURZAKOV* - S. Cusuyev`in Sonelerindeki Yenilikler ve Özellikleri Üzerine V. A. KIŞPANAKOV* - Yirminci Yüzyılda Hakasya Nüfusunun Milli Bileşimi Tamilla ALİYEVA* - Çağdaş Azerbaycan Edebiyatında Sovyetler ve Türk Kadını Konusu Nazım Dündar SAYILAN - Kore Harbi`nin Dört Kez Kaderini Değiştiren Tugay Nihat BOYDAŞ - Semerkant Buhara`yı Değer Gözlerin Süleyman KAZMAZ - Asya’ya Doğru:IV KİTAPLAR Semiha ÖZEL - Bir Amerikan Misyonerinin Hâtıraları Saim KESKİN - "Osmanlı İdaresinde Ermeniler Arasındaki Dinî ve Siyasî Mücadeleler" Mehmet TOPRAK - “Sevgili Fransa`mızın Doğudaki Ölümü” Mehmet Kudret KİRİŞÇİOĞLU - "Bir Ermeni Teröristin ltirafları" Semiha ÖZEL - Atatürk`ü Yalan veya "Kirli Bilgi`yle Değil"Doğru Bilgiyle Tanımalısınız Seyfettin ALTAYLI Bir Kitabın Sayfalarında Gezinirken Yıldıray ÖZBEK - "Yeniçerilerin Kahiresi" Vüsale Şamil İSMAİLOVA - "Buzlu Cehennem" Vehbi ECER - "Anadolu Varsaklarında İnanç ve Âdetler Ülkü ELİUZ - "Sabahattin Ali" Neval KONUK - Geçmiş Zaman Olur ki Tudora ARNAUT "Kıbrıs Türk Halk Mutfağı ve El Sanatları" Reşide GÜRSES - "The Traditional Turkish Theater" Songül BOYBEYİ - "Cenup`ta Türkmen Oymakları II Şeref BOYRAZ - Türk Halkbilimi Araştırmaları İçin Model Bir Kitabın Anatomisi Nazan KIRIMHAN - Tarih Bilimine Önemli Bir Katkı: "Tarihten Destana Akan Duyarlılık" Vehbi ECER - Dinler Tarihi İle İlgili Üç Kitap Hasan YÜKSEL - "Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri" Âdem AKIN - Münif Paşa ve "İran Risalesi" Alev KÂHYA-BIRGÜL - “Lider Ülke Türkiye” Ahmet KARTAL - Ahmet Remzî`nin "Tuhfe-i Remzî" İsimli Eseri Fatma Sabiha KUTLAR - "Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar" İmran BABA - "Kutsal Kalıt" Fatih ÖZEK - "Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları" Songül SALLAN-GÜL - "Kadınlarımızın Cinsiyet Rolü Tutumları" Zeki DİLEK - "Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı" Hakkında İsmail AKA - "Ortaçağ İslam Dünyasında Itriyat Gıda, İlaç Üretimi ve Tağşişi" DERGİLER Semiha ÖZEL - "Tarih" Nazir AKALIN - "Kardaş Edebiyatlar" Neval KONUK - Kitap Kokuları Arasında Songül BOYBEYİ - "Current Sociology" DERS KİTAPLARI. Alev KÂHYA-BİRGÜL - Liseler İçin Bir Sosyoloji Ders Kitabı HABERLER Mehmet Yaşar ERTAŞ - Ortadoğu`da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni Hakkında Saim KESKİN - "Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı" Dildar ATMACA - "IV. Türk Dünyası Karma Resim Sergisi" Durmuş BUNARCIOĞLU - Genel Dizin (25, 26, 27, 28)